تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ثبت حدود اختیارات هیئت مدیره و مدیر عامل

خانه > ثبت حدود اختیارات هیئت مدیره و مدیر عامل

ثبت حدود اختیارات هیئت مدیره و مدیر عامل

ثبت حدود اختیارات هیئت مدیره و مدیر عامل / هیئت مدیره بالاترین رکن اجرایی شرکت محسوب می گردد و رابطه مدیران با شرکت نوعی رابطه نمایندگی و یا وکالت می باشد که از طرف شخص حقوقی اقدام می نماید. با توجه به کلیات قوانین ومقررات تجاری و همچنین اساسنامه شرکت حدود اختبارات دارندگان حق امضاء را هیات مدیره انتخاب می نماید که ممکن است، امضا اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدير عامل نیز همراه باشد.
بر طبق ماده ۱۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفويض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف ثبت شرکت حق امضاء دارد. البته در برخی از صورتجلسات شرکت سهامی مشاهده می گردد، نحوه حق امضاء به صورت متفقا یا مشتركا همراه با یکی از اعضای هیات مدیره صورت می پذیرد و یا این که اصلا مدیرعامل دارنده حق امضاء نمی باشد که در شق موخر مراتب به نظر خلاف روح ماده مذکور می باشد. علی هذا در خصوص حق امضاء اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور ممکن است در اساسنامه شرکت، مراتب و با تشریفاتی در نظر گرفته شود و یا این که نحوه تعيين امضاء اسناد و اوراق به هیات مدیره تفویض شود.
همچنین مطابق ماده ۱۲۸ همان قانون، نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. هیأت مدیره برای هر گونه اقدامی بنام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیات مدیره مخصوصا اختیارات زیر را دارا می باشد.

ثبت حدود اختیارات هیات مدیره و مدیر عامل

1- صدور سهام پس از پرداخت مبلغ سهام

۲- مشخص نمودن میزان حق تقدم هر سهم در افزایش سرمایه

٣- تصویب آیین نامه های داخلی برای نحوه مدیریت شرکت

۴- مشخص نمودن تعداد سهام بعد از کاهش اجباری و اختیاری ها

5- بررسی میزان پذیره نویسی افزایش سرمایه

6- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی

۷- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر منطقه ای از ایران یا خارج از ایران.

8- نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت

9- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت

۱۰- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات

۱۱- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات

۱۲- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی

۱۳- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش

۱۴- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی با انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر نادری از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختيار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف فاشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با و يا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناسی، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد

۱۵- تعیین میزان استهلاك ها

۱۶- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت

۱۷- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۳ لايحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

۱۸- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها

۱۹- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۲۰- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام

۲۱- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.

البته ممکن است هیات مدیره تمامی با قسمتی از اختیارات مشروحه را مطابق اساسنامه به مدیر عامل تفویض نماید. که در این صورت این اختیارات می بایستی در اساسنامه در نظر گرفته شود و در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد از طرفی مدیران شرکت در برخی از موارد، دارای محدودیت می باشند که در این خصوص می توان به محدودیتهای مربوط به انجام امور در راستای موضوع فعالیت شرکت و همچنین معاملات مشکوک با شرکت و یا اخذ وام از شرکت اشاره نمود

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید