تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ثبت مدیران شرکت های تجارتی

خانه > ثبت مدیران شرکت های تجارتی

ثبت مدیران شرکت های تجارتی

ثبت مدیران شرکت های تجارتی / تعاریف و تنوع ركن مدیران به عنوان ارکان اجرایی شرکت در قوانین و مقررات متفاوت و بجز در شرکتهای سهامی و تعاونی که از عبارت هيأت مديره در قوانین استفاده گردیده در سایر شرکتها از این عنوان استفاده نشده است
با توجه به این که انتخاب مدیران هم در زمان تاسیس شرکت و هم درزمان تغییرات در مراجع ثبتی مورد اقدام قرار می گردد. لذا مباحث مربوط به زمان مدت تصدی و نحوه چگونگی انتخاب مدیران در این گفتار مورد بررسی حقوق تحلیلی ثبت واقع می گردد.
صلاحیت انتخاب مدیران در شرکت سهامی بر عهده مجمع عمومی عادی می باشد که این مجمع یا به صورت مجمع عمومی عادی سالیانه یا مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برگزار می گردد. لذا جهت ثبت انتخاب مدیران در مجامع عمومی عادی می بایستی تشریفات قانونی مقرر در قوانین و همچنین اساسنامه شرکت رعایت گردد. در سایر شرکتهای تشریفات خاصی برای انتخاب مدیران در قانون تجارت پیش بینی نشده است

برخی مطالب مرتبط در این زمینه را در زیر ذکر می کنیم و شما می توانید با کلیک بر روی ادامه مطلب با جزئیات بیشتر آشنا شوید:

1- شرایط عمومی مدیران در شرکت های سهامی:

در شرکتهای سهامی، مدیران شرکت دارای شرایط خاصی بوده که ممکن است در سایر شرکتها این شرایط در نظر گرفته نشده باشد

 

ادامه مطلب

2- سهام وثیقه مدیران:

همان طور که بیان شد. هیات مدیره در شرکت های سهامی صرفا از بین صاحبان سهام می بایستی انتخاب شوند که متاسفانه برخی از صورتجلسات ارائه شده به مرجع ثبت شرکتها فاقد این ویژگی می باشد. بدین معنی که مطابق مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ لإیحه اصلاحی قانون تجارت مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کردم است دارا باشند

ادامه مطلب

3- انتخاب اعضای حقوقی هیئت مدیره

با بیان مقررات مذکور در مراتب فوق، اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی، همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی عضو هیأت مدیره را داشته و باید یک نفر را با نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.

ادامه مطلب

4- نحوه ی رای گیری در خصوص انتخاب مدیران در شرکت سهامی

چگونگی حد نصاب و اکثریت تصمیم گیری در مجامع عمومی عادی در گفتار قبلی بیان گردید. با توجه به مباحث مطروحه در خصوص حد نصاب های مقرر در مجمع عمومی عادی و همچنین اکثریت های قانونی مراتب احراز اکثریت انتخاب مدیران و بازرسان در ثبت شرکت های سهامی با رعایت ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت در نظر گرفته می شود.

ادامه مطلب

5- مدیران در شرکت با مسئولیت محدود و بررسی ماده ۱۰۶ قانون تجارت 

در ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، اداره شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غير و موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود با نامحدودی معین می شوند، انجام  می پذیرد. مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت

ادامه مطلب

6- انتخاب مدیران در شرکت های تعاونی

در ثبت شرکت های تعاونی به موجب ماده 38 قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، اعضای هیئت مدیره، هیئت رئیسه، مدیر عامل و بازرسان باید شرایط خاصی را داشته باشند که در ادامه به آن ها می پردازیم:

١- ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت)

۲- نداشتن منع قانونی و محجور نبودن

۳- عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد

۴- عدم سابقه محکومیت به ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانش، تدليس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصير

برای عضویت در هیئت رئیسه اتاق های تعاون علاوه بر شرایط مذکور در این ماده داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیات مدیره با مدیریت عامل، دبیریه دبیر کلی و بازرسی شرکت ها، اتحادیه ها و اتاق ها در بخش تعاون الزامی است.
بر طبق ماده ۳۹ همان قانون، هیأت مدیره در ثبت شرکت تعاونی مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیات مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است. در سایر شرکت ها شرایط تخصصی و یا احرازی خاصی برای عضویت اعضای هیئت مدیره در نظر گرفته نشده است..

7- ثبت سمت مدیران

اعضای هیات مدیره معمولا دارای سمت های مختلفی می باشد که در قوانین تجاری رئیس و نایب رئیس و همچنین مدیر عامل پیش بینی شده و در سایر قوانین و یا اساسنامه ممکن است سمت های دیگری از جمله نایب رئیس دوم، یا خزانه دار و منشی هیات مدیره و یا قائم مقام مدیر عامل نیز در نظر گرفته می شود

ادامه مطلب
ثبت مدیران شرکت های تجارتی

8- ثبت حدود اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل

هیأت مدیره بالاترین رکن اجرایی شرکت محسوب می گردد و رابطه مدیران با شرکت نوعی رابطه نمایندگی و یا وکالت می باشد که از طرف شخص حقوقی اقدام می نماید. با توجه به کلیات قوانین و مقررات تجاری و همچنین اساسنامه شرکت حدود اختبارات دارندگان حق امضاء را هیات مدیره انتخاب می نماید که ممکن است، امضا اسناد اوراق تعهدآور با امضای مدير عامل نیز همراه باشد

ادامه مطلب

9- بررسی ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت

هیات مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند. در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود.

ادامه مطلب

10- انتخاب هیأت مدیره موقت

در برخی از موارد مشاهده می گردد که مدیران به صورت موقت و بدون درج مدت تصدی توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می گردد که به نظر انتخاب مدیران به صورت موقت، با توجه به آثار سمت مدیران و نامشخص بودن مدت تصدی و مدت زمان اعمال وظایف و اختیارات، ثبت این دسته از صورتجلسات موجبات آثار منفی از جمله عدم شناسایی مدیر دارنده حق امضاء و قبول مسئولیت آنها را در پی خواهد داشت

11- لزوم انتخاب همزمان مدیران:

در ثبت شرکت های تجارتی یکی از ایرادات شکلی که در هنگام ارائه صورتجلسات متضمن انتخاب مدیران از سوی ادارات ثبت عنوان می شود، انتخاب همزمان تعداد هیأت مدیره می باشد. به نحوی که به طور مثال اگر تعداد هیات مدیره ۵ نفر باشد و مجمع چهار نفر از آن را انتخاب نماید از سوی اداره ثبت شرکت های ایراد عدم رعایت ماده اساسنامه مبنی بر انتخاب همزمان مدیران شرکت گرفته می شود. از طرفی برخی مدیران در زمان انتخاب ممکن است با همنوعیت و با محدودیت های قانونی از جمله عدم احراز شرایط مدیریت توسط بانک مرکزی در خصوص شرکتهای پولی و بانکی و یا عدم احراز صلاحیت مدیران ، توسط سازمان بورس در خصوص شرکت های نهادهای : مالی و بررسی قرار گیرند که در این صورت تعداد افراد معرفی شده به ثبت از تعداد اساسنامه کمتر خواهد بود که به نظر در این گونه از صورتجلسات مانع قانونی مبنی بر ثبت صورتجلسات وجود ندارد و لزومی مبنی بر معرفی همزمان تمامی اعضای هیات مدیره در قانون تصريح نشده است

12- قائم به شخص بودن سمت مدیران

در مورد نحوه رابطه حقوقی مدیران با شرکت و سهامداران اختلاف نظر وجود دارد عده ای مدیران را نماینده و وکیل سهامداران می دانند. برخی دیگر از حقوقدانان، آنان را نماینده شرکت (شخصی حقوقی) میدانند که به نام و حساب او عمل می کند (ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت).

ادامه مطلب

13- بررسی ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت

یکی دیگر از موضوعات مورد چالش در خصوص شرکتهای سهامی، در مراجع ثبت شرکت ها، چگونگی اجرای و حدود اختیارات صدر ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت می باشد

ادامه مطلب

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید