تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

شرکت بیمه خارجی در ایران

خانه > اخذ مجوز  > شرکت بیمه خارجی در ایران

شرکت بیمه خارجی در ایران

شرکت بیمه خارجی در ایران

شرکت بیمه خارجی در ایران

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزین مورد نیاز برای صدور، اصلاح و تمدید مجوز شرکت بیمه خارجی در ایران (بیمه های خارجی در ایران ، شرکتهای بیمه خارجی در ایران ، بیمه سرمایه گذاری خارجی در ایران ، ) را کامل شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز شرکتهای بیمه خارجی در ایران

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تاسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه گرى3091350 /03 / 2945

قانون تاسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه گرى3091350 /03 / 2950

آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي12921378/ 01 / 11مواد 1 تا 5

فرآیند صدور مجوز بیمه سرمایه گذاری خارجی در ایران
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز شرکت بیمه خارجی در ایران


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر آگهی تاسیس10010
سابقه فعالیت100301
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمیروزنامه
گزارش توجیهی12334
تصویر آگهی 1001478
تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی1001816
اساسنامه1001869
قرارداد نمایندگی1010007
معرفی وزارت ذیربط1010009
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي12921378 /01 / 11مواد 1 تا 5

استعلام‌های بین دستگاهی شرکت بیمه خارجی در ایران


مجوزهای پیش‌نیاز بیمه سرمایه گذاری خارجی در ایران


شعب بیمه خارجی

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي12921378 /01 / 11ماده 1

مدت زمان صدور مجوز شرکت بیمه خارجی در ایران

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی12331395 /11 / 26بند 8 عناوین

مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز شرکت بیمه خارجی در ایراننمونه مجوز صادر شده بیمه سرمایه گذاری خارجی در ایران

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز شرکت بیمه خارجی در ایران

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز شرکت بیمه خارجی در ایران

 ماه


هزینه اصلاح مجوز شرکت بیمه خارجی در ایرانفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز شرکت بیمه خارجی در ایرانبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید