تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ورود تجهیزات و ملزومات پزشکی

خانه > اخذ مجوز  > صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ورود تجهیزات و ملزومات پزشکی

صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ورود تجهیزات و ملزومات پزشکی

صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ورود تجهیزات و ملزومات پزشکی

صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ورود تجهیزات و ملزومات پزشکی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای اصلاح ، تمدید ، صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ورود تجهیزات و ملزومات پزشکی ( هزینه صدور مجوز بهداشت تجهیزات پزشکی ، شرایط  دریافت پروانه بهداشت ورود ملزومات پزشکی ، مدارک اخذ مجوز تجهیزات پزشکی) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات پروانه‌ ‌بهداشتی ورود تجهیزات و ملزومات پزشکی

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
بروشور یا کاتالوگ10041
قیمت فرآورده در کشور مبدا، منطقه خاورمیانه و زمان ورود به ایران و قیمت مقدار مصرف روزانه100653
FDA یا CE100654
ISO 13485100656
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی15951397/10/01ماده4 تبصره4

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی4271397 /10 / 15ماده

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی4281367 /03 / 12بند 17

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334 / 03/ 29ماده 14 تبصره 2

آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی15951397 /10 / 01ماده4 تبصره4

فرآیند صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ورود تجهیزات و ملزومات پزشکی
فایلی وجود ندارد
مدارک اخذ مجوز تجهیزات پزشکی

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی15951397 / 10 /01ماده 4 تبصره4

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ورود تجهیزات و ملزومات پزشکی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی15951397 / 10 /01ماده 4

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی15951397 /10 / 01ماده 4

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334 /03 / 29ماده 24

هزینه صدور مجوز بهداشت تجهیزات پزشکی


عنوان هزینهمبلغ
ثبت کالا15000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334 /03 / 29ماده 24

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید پروانه‌ ‌بهداشتی ورود تجهیزات و ملزومات پزشکی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی15951397/10/01ماده 4

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید پروانه‌ ‌بهداشتی ورود تجهیزات و ملزومات پزشکی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی15951397/10/01ماده 4

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح پروانه‌ ‌بهداشتی ورود تجهیزات و ملزومات پزشکی


مدت زمان اصلاح پروانه‌ ‌بهداشتی ورود تجهیزات و ملزومات پزشکی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال پروانه‌ ‌بهداشتی ورود تجهیزات و ملزومات پزشکی


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید