تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

صدور پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای

خانه > اخذ مجوز  > صدور پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای

صدور پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای

صدور پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای

مرجع صدور مجوز


مشخصات

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه3011392 /09 / 264

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه3011392 /09 / 26مواد 1 و 2

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز و


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تاییدیه قبولی در آزمون آداب بیمه مرکزی100108
اظهارنامه100542
رضایت نامه100655
صورتجلسه مجمع عمومی موسس1001159
گواهی سابقه کار100002
اساسنامه پیشنهادی12327
گواهی ثبت12328
صورتجلسه هیات مدیره100060
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی10117
اصل گواهی عدم اعتیاد1001809
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری1001810
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم1001811
تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی1001816
گواهی بانک مبنی بر پرداخت حداقل 35 درصد سرمایه (نقدی)1010005
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه3011392 /09 / 26مواد 3 و 4

هزینه دریافت مجوز ارزیابی خسارت

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه3011392 /09 / 26تبصره 1بند2ماده4

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه3011392 /09 / 26مواد 2 و 7

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه3011392 /09 / 26تبصره 1 ماده7

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه3011392 /09 / 26ماده4،بندهای1-2 و2-2

مدت زمان صدور

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه3011392 / 09/ 26بند 3 عناوین

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه3011392 /09 / 265

هزینهنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
گزارش عملکرد100212
بیمه نامه مسئولیت به عنوان تضمین عملکرد1001636
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه3011392 /09 / 26ماده 5

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه3011392 /09 / 26ماده 14

ضوابط خاص تمدید


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه3011392 /09 / 26مواد 2 و 7

آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه3011392 /09 / 26تبصره 1 ماده 7

مدت زمان تمدید

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی12331395 /11 / 26بند 3

هزینه تمدید مجوزمدت اعتبار مجوز

 ماه


فرآیند اصلاح

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه3011392 /09 / 26ماده 18

شرایط و مدارک لازم برای لغو


عنوان مدرککد مدرک
گزارش کارشناس100557
مستندات قانونی تخلف1001639
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه3011392 /09 / 26ماده 18

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید