تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

صدور کارت بهداشت اصناف

خانه > اخذ مجوز  > صدور کارت بهداشت اصناف

صدور کارت بهداشت اصناف

صدور کارت بهداشت اصناف

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، ابطال و تمدید مجوز کارت بهداشت اصناف(صدور کارت بهداشت اصناف ، کارت بهداشت اصناف ، بهداشت اصناف ، بهداشت اصناف تهران ، بهداشت اصناف اصفهان ، بهداشت اصناف ثبت نام ، ثبت نام کارت بهداشت اصناف ، ثبت نام بهداشت اصناف ، بهداشت اصناف سلامت) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز کارت بهداشت


مشخصات مجوز کارت بهداشت اصناف

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز دریافت کارت بهداشت

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی4031392/03/18بند 24 ماده 1

دستورالعمل صدور کارت بهداشت7211394/11/22تمامی بندها

فرآیند صدور مجوز بهداشت اصناف سلامت
شرایط  صدور کارت بهداشت و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
عکس پرسنلی10007
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور کارت بهداشت7211394/11/22تمامی بندها

استعلام‌های بین دستگاهی بهداشت اصناف ثبت نام


مجوزهای پیش‌نیاز ثبت نام بهداشت اصناف


ضوابط خاص صدور مجوز بهداشت اصناف تهران


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی4031392/03/18بند 24 ماده 1

دستورالعمل صدور کارت بهداشت7211394/11/22تمامی بندها

بهداشت اصناف تهران

مدت زمان صدور مجوز کارت بهداشت

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور کارت بهداشت7211394/11/22تمامی بند ها

مدت اعتبار مجوز دریافت کارت بهداشت

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور کارت بهداشت7211394/11/22تمامی بند ها

هزینه صدور مجوز کارت بهداشت اصناف


عنوان هزینهمبلغ
هزینه کارت بهداشت اصناف197000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بودجه 98 کل کشور5481397/12/21140120 و 150109

نمونه مجوز صادر شده کارت بهداشت اصناف

فرآیند تمدید مجوز صدور کارت بهداشت اصناف

شرایط صدور کارت بهداشت و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز صدور کارت بهداشت اصناف

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز کارت بهداشت اصناف


عنوان هزینه کارت بهداشت اصنافمبلغ
هزینه صدور کارت بهداشت اصناف197000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بودجه 98 کل کشور5481397/12/21140120 و 150109

فرآیند اصلاح مجوز صدور کارت بهداشت اصناف


شرایط صدور کارت بهداشت و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز صدور کارت بهداشت اصناف


مدت زمان اصلاح مجوز صدور کارت بهداشت اصناف

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز صدور کارت بهداشت اصناف


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید