تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

فعالیت خدمات زیارتی

خانه > اخذ مجوز  > فعالیت خدمات زیارتی

فعالیت خدمات زیارتی

فعالیت خدمات زیارتی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی101541380 / 03/ 27ماده 1 بند پ

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر سند مالکیت10005
عکس پرسنلی10007
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر اجاره نامه10018
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر گواهی عدم اعتیاد10031

تابعیت ایرانی

10198
تعهد نامه عدم اشتغال10291
اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران10430
تاییدیه اماکن10856
گواهی مساحت محل دفتر10976
گواهی کاربری تجاری یا اداری محل دفتر پیشنهادی10977
آگهی روزنامه رسمی موید انطباق محل فعالیت با نشانی مکان دفتر برای اشخاص حقوقی10978
نمونه سربرگ نامه های دفتر با ذکر نام، نشان، نشانی کامل، شماره تلفن و نمابر و عنوان فعالیت زیارتی و ک10979
سوابق زیارتی متقاضی بر اساس سوابق ثبتی در سامانه جامع کارگزاران زیارتی ملاک عمل است.10980
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات11217
تاییدیه حراست11432
گواهی قبولی زبان عربی یا یکی از زبان های بین المللی11433

ارایه آدرس محل سکونت

11434
سفته / ضمانت نامه بانکی12187
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی101541380 / 03/ 27ماده 4- 7-8-10-13

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی10005سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0http://www.sabteahval.ir
تایید سند مالکیت10006قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور0https://ssaa.ir
اساسنامه10007سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک0http://ssaa.ir
آگهی روزنامه رسمی10008قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران0http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx
وضعیت نظام وظیفه10009نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا0http://www.vazifeh.police.ir

تایید مدارک ثبتی

10011قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور0http://ssaa.ir
تاییدیه اماکن10013پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی0www.ir
عدم بدهی قطعی مالیاتی10014وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور0http://e4.tax.gov.ir/Entrance
گواهی عدم اعتیاد10021نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد0www.ir
اطلاعات تماس10073وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران0http://www.post.ir

ثبت شرکت های حقوقی

10083سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک0satam.aro.gov.ir
عدم سوء پیشینه کیفری10097نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir
تاییدیه حراست10167وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان حج و زیارت30https://www.haj.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی101541380/03/27ماده 5

هزینه صدور مجوز فعالیت خدمات زیارتی

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی101541380 / 03/ 2715

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی101541380 / 03/ 2728

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی101541380 / 03/ 2733

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر سند مالکیت10005
عکس پرسنلی10007
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اجاره نامه10018
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
گواهی اداره مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده10457
ارائه اسناد مثبته مبنی بر صلاحیت های بیمه ای و مالیاتی و برخورداری از امکانات مالی10700
سفته / ضمانت نامه بانکی12187
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی101541380 / 03/ 2728 – 33 – 7 – 10

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی101541380 / 03/ 2728

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی101541380 / 03/ 2733

فرآیند اصلاح مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر سند مالکیت10005
عکس پرسنلی10007
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر اجاره نامه10018
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028

تصویر گواهی عدم اعتیاد

10031
تعهد نامه عدم اشتغال10291
گواهی اداره مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده10457
ضمانتنامه حسن انجام تعهدات10520
ارائه گزارش بازرسی10540
ارائه اسناد مثبته مبنی بر صلاحیت های بیمه ای و مالیاتی و برخورداری از امکانات مالی10700
تاییدیه اماکن10856
تاییدیه حراست11432
گواهی قبولی زبان عربی یا یکی از زبان های بین المللی11433
ارایه آدرس محل سکونت11434
سفته / ضمانت نامه بانکی12187
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی101541380 / 03/ 2716و18و20و21و22و23

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی101541380 / 03/ 2720.22.23.24.25.26

مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی101541380 / 03/ 2733

فرآیند ابطال مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز

شرایط دریافت پروانه کار دفتر خدمات زیارتیفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی101541380 / 03 /2711-12-14-17-16-18-19-20-22-23-24-25-31-32-34