تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز اجرای نمايش

خانه > اخذ مجوز  > مجوز اجرای نمايش

مجوز اجرای نمايش

مجوز اجرای نمايش

مجوز اجرای نمايش

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، ابطال، تمدید مجوز اجرای نمايش( پروانه اجرای نمایش ، مجوز اجرای تئاتر،مجوز تعزیه،  مجوز نمایش، مجوز نمایش خیابانی ، هزینه مجوز نمایش ، شرایط مجوز اجرای نمایش ، مدارک مجوز اجرای تئاتر) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز اجرای نمایش


مشخصات مجوز نمایش خیابانی

درخواست اخذ مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز نمایش خیابانی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه جلسه 461 شورای عالی انقلاب فرهنگی11661379/02/06فایلی وجود ندارد

فرآیند صدور مجوز تئاتر
فایلی وجود ندارد

شرایط مجوز اجرای نمایش و مدارک لازم برای صدور مجوز اجرای تئاتر


عنوان مدرککد مدرک
تفاضای مدیر سالن نمایش بر اساس درخواست کارگردان1000337
نمایشنامه یا طرح اجرایی (طرح اجرایی برای آثار فاقد نمایشنامه یا بی کلام ارائه می‌گردد).1000339
اجازه نویسنده یا مترجم (در صورت منقضی شدن حقوق مادی اثر مبنا نیازی به اجازه نیست).1000340
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه جلسه 461 شورای عالی انقلاب فرهنگی11661379/02/0611فایلی وجود ندارد

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز نمایش خیابانی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز نمایش خیابانی و تئاترمدت زمان صدور مجوز اجرای نمایش

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه جلسه 461 شورای عالی انقلاب فرهنگی11661379/02/067فایلی وجود ندارد

مدت اعتبار مجوز اجرای نمايش

 ماههزینه صدور مجوز اجرای نمایش