تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ارایه خدمات ثبت احوال

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ارایه خدمات ثبت احوال

مجوز ارایه خدمات ثبت احوال

مجوز ارایه خدمات ثبت احوال

مجوز ارائه خدمات ثبت احوال

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح، ابطال و تمدید مجوز ارایه خدمات ثبت احوال( گواهینامه ارایه خدمات ثبت احوال ، هزینه خدمات ثبت احوال ، مدارک مورد نیاز مجوز خدمات ثبت احوال) شرح داده می‌شود.

مرجع اخذ مجوز ثبت


مشخصات مجوز ارایه خدمات ثبت احوال

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال3901396/04/24همه بند ها

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال11801394/11/21همه بند ها

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ارایه خدمات ثبت احوال


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
تصویر گواهی آموزشی10029
تصویر آخرین حکم بازنشستگی100200
نامه حراست100201
صورتجلسه تائید صلاحیت استان100202
صورتجلسه هیات تائید صلاجیت سازمان100203
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال3901396/04/24همه بند ها

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال11801394/11/21همه بند ها

فرآیند صدور مجوز ثبت احوال
فایلی وجود ندارد

استعلام‌های بین دستگاهی گواهی نامه خدمات ثبت احوال

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
وضعیت نظام وظیفه10005نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا0http://www.vazifeh.police.ir
عدم سوء پیشینه10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال11801394/11/21بند 1-3-4 و بند 4-5

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال11801394/11/21بند 8-5 و 9-5

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال3901396/04/24همه بند ها

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال11801394/11/21همه بند ها

مدت زمان صدور مجوز ارایه خدمات ثبت احوال

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال11801394/11/21بند های 1-4-4 و 5-4 و 6-4

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال11801394/11/21بند 1-9 و نیز به تبعیت از صدور پروانه

هزینه خدمات ثبت احوال


عنوان هزینهمبلغ
صدور و تمدید گواهینامه مدیرفنی دفاتر پیشخوان و پست2000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بودجه 98 کل کشور5481397/12/21ردیف 140116 بند 34

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز ارایه خدمات ثبت احوال

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
گواهی عدم سوء پیشینه1001140
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال11801394/11/219 الی 3-9

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال11801394/11/21بند 1-9

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال11801394/11/21بند 1-9

هزینه تمدید مجوز گواهینامه خدمات ثبت احوال


عنوان هزینهمبلغ
صدور و تمدید گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست2000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بودجه 98 کل کشور5481397/12/21ردیف 116 140 بند 34

مدت اعتبار مجوز

 ماه


فرآیند اصلاح مجوز ارایه خدمات ثبت احوال

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز گواهینامه خدمات ثبت احوالفرآیند ابطال مجوز ارایه خدمات ثبت احوال

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز گواهینامه خدمات ثبت احوال


عنوان مدرککد مدرک
صورتجلسه تائید صلاحیت استان100202

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید