تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز انتشار نشریه داخلی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز انتشار نشریه داخلی

مجوز انتشار نشریه داخلی

مجوز انتشار نشریه داخلی

مرجع صدور مجوز






مشخصات مجوز





مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مطبوعات107341364 / 12/ 22تبصره 2 ماده 9

آئين نامه اجراي قانون مطبوعات107361395 / 06/ 08ماده 18

فرآیند صدور مجوز انتشار نشریه داخلی




فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
تصویر اساسنامه10012
نامه بالاترین مقام مسئول سازمان11015
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئين نامه اجراي قانون مطبوعات107361395/06/08بند الف ماده 18

استعلام‌های بین دستگاهی


شرایط دریافت پروانه انتشار نشریه داخلی

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون ممنوعيت وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غير ضرور107381365 / 07/ 29تبصره 2

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روز



عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مطبوعات107341364 / 12/ 2213

مدت اعتبار مجوز



هزینه صدور مجوز



نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز انتشار نشریه داخلی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز



فایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روز



هزینه تمدید مجوز



مدت اعتبار مجوز


فرآیند اصلاح مجوز انتشار نشریه داخلی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز



فایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روز



مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوز



فرآیند ابطال مجوز انتشار نشریه داخلی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئين نامه اجراي قانون مطبوعات107361395 /06/ 0829

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز



فایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید