تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز بهره برداری طرح صنعتی

خانه > دسته‌بندی نشده  > مجوز بهره برداری طرح صنعتی

مجوز بهره برداری طرح صنعتی

مجوز بهره برداری طرح صنعتی

مجوز بهره برداری طرح صنعتی

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز بهره برداری طرح صنعتی (هزینه بهره برداری از طرح صنعتی ، شرایط استفاده از طرح صنعتی ، مدارک بهره مندی طرح صنعتی) کاملا شرح داده می‌شود

مرجع صدور مجوز بهره برداری طرح صنعتی


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز بهره برداری طرح صنعتی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2350

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
پرداخت هزینه های قانونی1001834
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0121

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز بهره برداری طرح صنعتی


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز بهره برداری طرح صنعتی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز بهره برداری طرح صنعتی


عنوان هزینهمبلغ
نصف هزینه انتقال قراردادی و قهری برای اشخاص حقیقی150000 ریال
نصف هزینه انتقال قراردادی و قهری برای اشخاص حقوقی450000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387 /11 / 01جدول هزینه ها پیوست آیین نامه

جدول هزینه های مربوط به طرح صنعتی15371399 / 02 /21

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز بهره برداری طرح صنعتیضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز بهره برداری طرح صنعتی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز بهره مندی طرح صنعتیضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز بهره برداری طرح صنعتی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز طرح صنعتیفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز بهره برداری طرح صنعتی


عنوان مدرککد مدرک
حکم قطعی مراجع قضایی100578
قرارداد فسخ طرفین1002195
هزینه بهره برداری طرح صنعتی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید