تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تأسیس شرکت هلدینگ یا تبدیل شرکت دیگر به آن

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تأسیس شرکت هلدینگ یا تبدیل شرکت دیگر به آن

مجوز تأسیس شرکت هلدینگ یا تبدیل شرکت دیگر به آن

مجوز تأسیس شرکت هلدینگ یا تبدیل شرکت دیگر به آن

مجوز تأسیس شرکت هلدینگ یا تبدیل شرکت دیگر به آن

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز تأسیس شرکت هلدینگ یا تبدیل شرکت دیگر به آن ( هزینه اخذ مجوز ثبت شرکت هلدینگ ، شرایط دریافت پروانه تبدیل شرکت به هلدینگ ، مدارک اخذ مجوز تبدیل موسسه به هلیدینگ ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز تأسیس شرکت هلدینگ یا تبدیل شرکت دیگر به آن

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران5391384 /09 / 01بند 21 ماده 1

قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور90991384 /09 / 01بند “ث” ماده 36

دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار90981390 /08 / 21ماده 2

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اساسنامه‌ی شرکت000011110000001111
تصویر آگهی مشخصات مدیران و صاحبان امضای مجاز شرکت و حدود اختیارات آن‌ها در روزنامه رسمی کشور01010101110011
تصویر آگهی تأسیس یا تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور001111000101010101
مبلغ سرمایه‌ی ثبت شده، فهرست شرکاء و میزان سرمایه‌ی پرداخت شده و تعهد شده‌ی هریک000001111111010101
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار90981390 /08 / 21ماده 2

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز تأسیس شرکت هلدینگ یا تبدیل شرکت دیگر به آن


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار90981390 /08 / 21ماده 7

اساسنامه نمونه‌ی مصوب سازمان برای شرکت‌های مادر (هلدینگ)90971388 /12 / 15ماده 6 اساسنامه

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه نمونه‌ی مصوب سازمان برای شرکت‌های مادر (هلدینگ)90971388 /12 / 15ماده 4

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ابلاغیه مصوبات شورای عالی بورس درخصوص تغییر کارمزدهای سازمان بورس و اوراق بهادار10050651396 / 07 /15بند 5

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز تأسیس شرکت هلدینگ یا تبدیل شرکت دیگر به آن

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تأسیس شرکت هلدینگ یا تبدیل شرکت دیگر به آن

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تأسیس شرکت هلدینگ یا تبدیل شرکت دیگر به آن

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه نمونه‌ی مصوب سازمان برای شرکت‌های مادر (هلدینگ)90971388 /12 / 15ماده 60 اساسنامه

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه نمونه‌ی مصوب سازمان برای شرکت‌های مادر (هلدینگ)90971388 /12 / 15ماده 60

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید