تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

جواز تاسیس بارانداز مبداء محصولات کشاورزی

خانه > اخذ مجوز  > جواز تاسیس بارانداز مبداء محصولات کشاورزی

جواز تاسیس بارانداز مبداء محصولات کشاورزی

جواز تاسیس بارانداز مبداء محصولات کشاورزی

مرجع صدور مجوز


مشخصات

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ابلاغ دستور العمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری باراندازمبداءمحصولات کشاورزی9221398 /07 / 294

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی1001452
ارائه طرح توجیهی و فنی1001469
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی10117
نقشه UTM واحد10091125
1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن55000253-7
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ابلاغ دستور العمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری باراندازمبداءمحصولات کشاورزی9221398 / 07 /293

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
استعلام از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی10036وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو30fda.gov.ir
تامین آب10097وزارت نیرو – معاونت آب و آبفا15http://www.moe.gov.ir
استعلام از واحد های استانی و یا شهرستانی سازمان نظام دامپزشکی10153سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران – شورای نظام دامپزشکی30www.iranvc.ir
استعلام زيست محيطي محل فعاليت10152سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست15www.doe.ir
مدیریت امور اراضی استان و یا شهرستان10161سازمان امور اراضی کشور – مدیریت امور اراضی15www.laoi.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ابلاغ دستور العمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری باراندازمبداءمحصولات کشاورزی9221398 / 07 /295

شرایط دریافت پروانه بارانداز محصولات

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ابلاغ دستور العمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری باراندازمبداءمحصولات کشاورزی9221398 / 07 /296

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ابلاغ دستور العمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری باراندازمبداءمحصولات کشاورزی9221398 / 07 /297

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور جواز تاسیس100000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات هاي مستقیم5501366 /12 / 031

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ابلاغ دستور العمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری باراندازمبداءمحصولات کشاورزی9221398 / 07 /2911

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ابلاغ دستور العمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری باراندازمبداءمحصولات کشاورزی9221398 / 07 /2911

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تمدید جواز تاسیس50000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات هاي مستقیم5501366 /12 / 0311

فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ابلاغ دستور العمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری باراندازمبداءمحصولات کشاورزی9221398 / 07 /2911

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ابلاغ دستور العمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری باراندازمبداءمحصولات کشاورزی9221398 / 07 /2911

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ابلاغ دستور العمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری باراندازمبداءمحصولات کشاورزی9221398 / 07 /2911

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
حکم قطعی مراجع قضایی100578
ارائه درخواست کتبی11205
بازدید کارشناسی از محل1001449
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ابلاغ دستور العمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری باراندازمبداءمحصولات کشاورزی9221398 / 07 /2911

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید