تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی

خانه > مجوز  > مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، ابطال و تمدید مجوز تاسیس آموزشگاه سینمایی (تاسیس موسسه سینمایی ، شرایط تاسیس آموزشگاه سینمایی ، شرایط تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی ، مجوز آموزشگاه بازیگری ) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز تأسيس آموزشگاه سينمائي


مشخصات مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی

فرآیند صدور مجوز آموزشگاه بازیگری
فایلی وجود ندارد

شرایط تاسیس آموزشگاه سینمایی و مدارک لازم برای صدور مجوز


 شرایط تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی


فایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی مجوز تاسیس موسسه آزاد سینمایی


مجوزهای پیش‌نیاز آموزشگاه بازیگری


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایینمونه مجوز صادر شده ثبت آموزشگاه آزاد سینمایی

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی

شرایط تاسیس آموزشگاه سینمایی و مدارک لازم برای تمدید مجوز