تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد هنری

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد هنری

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد هنری

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد هنری

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد هنری

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور اصلاح ، ابطال و تمدید مجوز تاسیس آموزشگاه نقاشی

مرجع صدور مجوز


مشخصات

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصول سیاست فرهنگی کشور، ابلاغي با شمارة 2014/دش مورخ 2 / 6/ 1371 شورا11621371/ 06 / 02بند 21 بخش هـ

مصوبه 477 شوراي عالي انقلاب فرهنگي10711380 / 01 /21تمامی مصوبه

فرآیند صدور
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور