تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد هنری

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد هنری

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد هنری

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد هنری

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد هنری

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور اصلاح ، ابطال و تمدید مجوز تاسیس آموزشگاه نقاشی

مرجع صدور مجوز


مشخصات

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصول سیاست فرهنگی کشور، ابلاغي با شمارة 2014/دش مورخ 2 / 6/ 1371 شورا11621371/ 06 / 02بند 21 بخش هـ

مصوبه 477 شوراي عالي انقلاب فرهنگي10711380 / 01 /21تمامی مصوبه

فرآیند صدور
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
مدارک شرکت شامل کپی اساسنامه و آگهي ثبت شركت یا تغییرات شرکت100965
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی1011/6
لوح فشردة نمونة آثار و آلبوم عکس آثار1000341
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه 477 شوراي عالي انقلاب فرهنگي10711380/01/21مواد 4 و5

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوز تاسیس آموزشگاه نقاشی
مجوز آموزشگاه هنر های تجسمی

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور

 روزمدت اعتبار

 ماههزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز موسسه آموزشی هنری

و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید


مدت زمان تمدید

 روزمدت اعتبار

 ماه


هزینه تمدیدفرآیند اصلاح مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد هنری

و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد هنری


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد هنری

 ماه


هزینه اصلاح مجوز موسسه آموزش موسیقیفرآیند ابطال مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد هنری

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه 477 شوراي عالي انقلاب فرهنگي10711380/01/2114

و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید