تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تاسیس اتاق کمیته مشترک بازرگانی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تاسیس اتاق کمیته مشترک بازرگانی

مجوز تاسیس اتاق کمیته مشترک بازرگانی

مجوز تاسیس اتاق کمیته مشترک بازرگانی

مجوز تاسیس اتاق کمیته مشترک بازرگانی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز تاسیس اتاق کمیته مشترک بازرگانی ( هزینه صدور مجوز اتاق مشترک بازرگانی ،  شرایط دریافت پروانه کمیته بازرگانی ، مدارک اخذ مجوز کمیته مشترک بازرگانی ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز تاسیس اتاق کمیته مشترک بازرگانی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران6531369 /12 / 15بند (د) و (ن) ماده 5

آیین نامه تشکیل و نظارت بر اتاق ها و کمیته های مشترک بازرگانی12151397 /11 / 27ماده (2) و (5)

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
کارت بازرگانی100228
کارت عضویت100532
تصویر مدرک مثبته دال بر فعالیت تجاری با کشور مدنظر (مانند اظهار نامه گمرکی، ثبت شرکت در کشور مدنظر)1001234
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تشکیل و نظارت بر اتاق ها و کمیته های مشترک بازرگانی12151397 / 11 / 27ماده 3 و ماده 9

استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


شرایط دریافت پروانه کمیته بازرگانی

ضوابط خاص صدور مجوز تاسیس اتاق کمیته مشترک بازرگانی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تشکیل و نظارت بر اتاق ها و کمیته های مشترک بازرگانی12151397 /11 / 27ماده 3

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تشکیل و نظارت بر اتاق ها و کمیته های مشترک بازرگانی12151397 /11 / 27ماده 5

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تشکیل و نظارت بر اتاق ها و کمیته های مشترک بازرگانی12151397 /11 / 27ماده 6

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
ورودیه اتاق های مشترک5000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تشکیل و نظارت بر اتاق ها و کمیته های مشترک بازرگانی12151397 /11 / 27بند ج ماده 9

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز تاسیس اتاق کمیته مشترک بازرگانی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تشکیل و نظارت بر اتاق ها و کمیته های مشترک بازرگانی12151397 /11 / 27ماده 7

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تاسیس اتاق کمیته مشترک بازرگانی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز تاسیس اتاق کمیته مشترک بازرگانیفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه اتاق های بازرگانی مشترک12161397 /11 / 27ماده 48

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه اتاق های بازرگانی مشترک12161397 /11 / 27ماده 48 و 49

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید