تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تاسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تاسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

مجوز تاسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

مجوز تاسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

مجوز تاسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، ابطال ، و تمدید مجوز تاسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت(صندوق سرمایه گذاری اوراق بهادار ، ثبت صندوق سرمایه گذاری اوراق بهادار ، تاسیس صندوق سرمایه گذاری اوراق بهادار ، تاسیس صندوق سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار ، هزینه ثبت صندوق سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار ، شرایط تاسیس صندوق سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار ، مجوز صندوق‌ سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ) کاملا شرح داده می‌شود

 

مرجع صدور مجوز ثبت صندوق سرمایه گذاری اوراق بهادار


مشخصات مجوز تاسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران5391384/09/01ماده 7 بند 6

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی8881398/08/22ماده 2

فرآیند صدور مجوز تاسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
فایلی وجود ندارد

شرایط تاسیس صندوق سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی تاسیس10010
طرح اعلامیه پذیره نویسی100791
تعهدنامه1005039
گزارش پذیره نویسی1005045
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت10050691390/03/09ماده 5 و 12

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ابلاغیه شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق های سرمایه گذاری10050301397/08/15بند 1

ضوابط خاص صدور مجوز تاسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ابلاغیه مصوب سازمان درخصوص نصاب سرمایه گذاری “صندوق های سرمایه گذاری”10050641399/01/20بند 1

امیدنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت10050681390/09/03بند 2- 3

مدت زمان صدور مجوز ثبت صندوق سرمایه گذاری اوراق بهادار

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت10050691390/03/09ماده 5

هزینه ثبت صندوق سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار صدور مجوز صندوق سرمایه گذاری اوراق بهادار


عنوان هزینهمبلغ
هزینه ی ثبت و نظارت5000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ابلاغیه مصوبات شورای عالی بورس در خصوص تغییر کارمزدهای سازمان بورس و اوراق بهادار10050651396/07/15بند 1 – 5

نمونه مجوز صادر شده ثبت صندوق سرمایه گذاری اوراق بهادار

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز تاسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرایط تاسیس صندوق سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
قبولی سمت کلیه ارکان1005037
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت10050691390/03/09ماده 61

ضوابط خاص تمدید مجوز صندوق سرمایه گذاری اوراق بهادار


مدت زمان تمدید مجوز ثبت صندوق سرمایه گذاری اوراق بهادار

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تاسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرایط تاسیس صندوق سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز ثبت صندوق سرمایه گذاری اوراق بهادار

 ماه


هزینه اصلاح مجوز تاسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابتفرآیند ابطال مجوز تاسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت10050691390/03/09ماده 59

شرایط تاسیس صندوق سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید