تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تاسیس و توسعه مرکز نگهداری و عرضه آبزیان

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تاسیس و توسعه مرکز نگهداری و عرضه آبزیان

مجوز تاسیس و توسعه مرکز نگهداری و عرضه آبزیان

مجوز تاسیس و توسعه مرکز نگهداری و عرضه آبزیان

مجوز تاسیس و توسعه مرکز نگهداری و عرضه آبزیان

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز تاسیس و توسعه مرکز نگهداری و عرضه آبزیان ( هزینه صدور مجوز تاسیس مرکز عرضه آبزیان ، شرایط دریافت پروانه مرکز نگهداری آبزیان ، مدارک اخذ مجوز راه اندازی مرکز توسعه و عرضه آبزیان) را کاملا شرح می‎‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز تاسیس و توسعه مرکز نگهداری و عرضه آبزیان

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 2316

قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران5711374 /06 / 14ماده 1 تا 23

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران4551378 /02 / 05ماده 1 تا 39

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
طرح توجیهی100272
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده100381
درخواست کتبی100977
نقشه UTM زمین (محل) پیشنهادی برای تاسیس واحد/ مرکز مورد تقاضا1009122


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران5711374 /06 / 14ماده 1 تا 23

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران4551378 /02 / 05ماده 1 تا 39

ضوابط خاص صدور مجوز تاسیس و توسعه مرکز نگهداری و عرضه آبزیان


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران4551378 /02 / 05ماده 1 تا 39

شرایط دریافت پروانه مرکز نگهداری آبزیان

مجوزهای پیش‌نیاز


استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
استعلام زيست محيطي محل فعاليت10152سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست15www.doe.ir
تامین آب10097وزارت نیرو – معاونت آب و آبفا15http://www.moe.gov.ir
تامین برق10130شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران – توانیر – شرکت توزیع نیروی برق15http://www.moe.gov.ir
کاربری اراضی10208وزارت جهاد کشاورزی – سازمان جهاد کشاورزی15ichto.ir
استعلام اشخاص حقیقی با استفاده از شماره ملی10126سازمان ثبت احوال کشور – سازمان ثبت احوال0www.ncr.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران4551378 /02 / 05ماده 1 تا 39

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران4551378 /02 / 05ماده 1 تا 39

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران4551378 /02 / 05ماده 1 تا 39

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز تاسیس و توسعه مرکز نگهداری و عرضه آبزیان

شرایط دریافت پروانه مرکز نگهداری آبزیان و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران4551378 /02 / 05ماده 1 تا 39

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران4551378 /02 / 05ماده 1 تا 39

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تاسیس و توسعه مرکز نگهداری و عرضه آبزیان

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
طرح توجیهی100272
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده100381
تکمیل فرم درخواست100753
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران4551378 /02 / 05ماده 1 تا 39

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران4551378 /02 / 05ماده 1 تا 39

مدت اعتبار مجوز

 ماه


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران4551378 /02 / 05ماده 1 تا 39

هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تاسیس و توسعه مرکز نگهداری و عرضه آبزیان

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران5711374 / 06/ 14ماده 1 تا 23

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران4551378 /02 / 05ماده 1 تا 39

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تکمیل فرم درخواست100753
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران5711374 /06 / 14ماده 1 تا 23

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران4551378 /02 / 05ماده 1 تا 39

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید