تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز بهداشتی جوجه ریزی در مرغداری/ ورود آبزی در آبزی پروری

خانه > اخذ مجوز  > مجوز بهداشتی جوجه ریزی در مرغداری/ ورود آبزی در آبزی پروری

مجوز بهداشتی جوجه ریزی در مرغداری/ ورود آبزی در آبزی پروری

مجوز بهداشتی آبزی پروری

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10مواد (2)، (3) و (7)

آيين نامه مبارزه با بيماري هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها5851390 /02 / 07مواد 5 و 13

فرآیند صدور مجوز
صدور پروانه جوجه ریزی مرغداری

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
گواهی حمل بهداشتی دوره قبل به کشتارگاه100402
تاییدیه صادره از سوی دامپزشک در مورد فراهم بودن شرایط بهداشتی برای آغاز پرورش دام، طیور و یا آبزیان1009917


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 20

دستورالعمل صدور بهداشتی مجوز جوجه ریزی12811391 /08 / 01ماده 6

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387/09/10ماده 10

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 10

مدت زمان صدور

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز بهداشتی آبزی پروری

 ماه


هزینه تمدیدفرآیند اصلاح مجوز

شرایط صدور پروانه جوجه ریزی در مرغداری و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز بهداشتی آبزی پروری

 ماه


هزینه اصلاح وفرآیند ابطال

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 4

آيين نامه مبارزه با بيماري هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها5851390 /02 / 07مواد 5 و 13

شرایط و مدارک لازم برای لغو


عنوان مدرککد مدرک
رای تعلیق و یا ابطال مجوز/پروانه/ گواهی مربوط از سوی مرجع قضائی ذیصلاح1009112
فرم تکمیل شده درخواست ابطال پروانهD.ebtal1009
تعلیق و یا ابطال پروانه بهره برداری مربوطٍ1009107
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350 / 03 /24مواد 3 و 4

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 / 09 /10مواد 4 و 20

برچسب ها:

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید