تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تاسیس کلینیک گیاهپزشکی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تاسیس کلینیک گیاهپزشکی

مجوز تاسیس کلینیک گیاهپزشکی

موافقت اصولی آزمایشگاه‌ مجاز

مجوز تاسیس کلینیک گیاهپزشکی

در ان مطلب شراط مدارک و هزنه مورد ناز برا صدور ، اصلاح و تمدید مجوز تاسیس کلینیک گیاهپزشکی (هزینه صدور مجوز راه اندازی کلینیک گیاهپزشکی ، شرایط دریافت پروانه ثبت کلینیک گیاه پزشکی ، مدارک اخذ مجوز کلینیک گیاهپزشکی) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23ماده 2

دستورالعمل نظام صدور مجوزهای گیاه پزشکی اسفند 93 فایل کامل10001393 /05 / 19بند 2 ماده 7

فرآیند صدور مجوز تاسیس کلینیک گیاهپزشکی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر اساسنامه10012
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر تعهد نامه محضری10035
بازدید کارشناسی از محل1001449
ارائه طرح توجیهی و فنی1001469
تصویر آگهی ثبت شرکت1001478
اسناد و مدارك مالكيت قطعي يا استيجاري محل فعاليت1001479


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی9741394 /02 / 15ماده 10

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
وضعیت نظام وظیفه10005نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا0http://www.vazifeh.police.ir
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال10020سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0satam.aro.gov.ir
عدم سوء پیشینه کیفری10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir
تایید ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در مرجع ثبتی10090سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری0www.sherkat.ssaa.ir
آدرس پستی10171شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست3www.post.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی9741394 /02 / 15ماده 10

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدارک اخذ مجوز کلینیک گیاهپزشکی

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی9741394/ 02 /15ماده 12

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی9741394 /02 / 15ماده 18

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
بازدید کارشناسی1500000 ریال
صدور مجوز تاسیس600000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23تبصره 3 ماده 2

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی8501397 /06 / 23جدول 2 صفحه 154

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی8501397 /06 / 23جدول 3 صفحه 155

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز تاسیس کلینیک گیاهپزشکی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده100381
تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی10111373708
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی9741394 /02 / 15فرآیند

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی9741394 /02 / 15ماده 23

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی9741394 /02 / 15ماده 12

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
بازدید کارشناسی1500000 ریال
تمدید مجوز تاسیس350000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23تبصره 3 ماده 2

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی8501397 / 06/ 23جدول 2 صفحه 154

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی8501397 /06 / 23جدول 3 صفحه 155

فرآیند اصلاح مجوز تاسیس کلینیک گیاهپزشکی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تاسیس کلینیک گیاهپزشکی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي8601393 /06 / 24ماده 14

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید