تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات

مجوز ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات

مجوز ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل ترخيص تجهيزات ارتباطی و فناوری اطلاعات100101390 / 05/ 11ماده 5 بند 2

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)100291361 / 11/ 13مواد 13، 14، 15 و 16

دستورالعمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات ورود، خرید، فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی، مصوبه شماره 31 مورخ 86/08/06 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات100341386 / 08/ 06ماده 3 بند 3-4

قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری)100371345 / 11/ 25ماده 6

آیین نامه تایید نمونه تجهيزات ارتباطی و فناوری اطلاعات، مصوبه جلسه شماره ۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات100511387 / 09/ 10بند 5 ماده 1

فرآیند صدور مجوز ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر فاکتور10021
تصویر بارنامه10022
تصویر قبض انبار10026
درخواست متقاضی10030
تصویر اظهارنامه گمرکی10034
معرفی نامه10068
ارائه تعهد نامه شرکت10623
تصویر گواهی مبدأ11945
تصویر فهرست بسته بندی11946
تصویر ترخیصیه11949
تصویر کاتالوگ فنی تجهیزات11950
تصویر تاییدیه ثبت سفارش و پیش فاکتور دارای مهر سازمان برای کالاهای گروه اول و گروه دوم11951
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل ترخيص تجهيزات ارتباطی و فناوری اطلاعات100101390 / 05/ 11ماده 5

شرایط دریافت پروانه ترخیص تجهیزات ارتباطی

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری)100371345 / 11/ 25ماده 1 و 6

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه تایید نمونه تجهيزات ارتباطی و فناوری اطلاعات، مصوبه جلسه شماره ۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات100511387 / 09/ 10بند 5 ماده 1

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)111381395 / 11/ 26ردیف 28

مدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
فایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید