تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی

مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی

مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن4841380 /12 / 14ماده 1 آیین نامه

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
گزارش عملکرد100212
ارائه درخواست کتبی11205
گزارش توجیهی12334
تصویر شناسنامه، کارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی متقاضی13031629000-1
مستند مربوط به رتبه شرکت بیمه یا مؤسسه کارگزاری بیمه خارجی در بازار بیمه کشور متبوع1010002
آگهی تاسیس و آخرین تغییرات موسسه در روزنامه رسمی1001822
اساسنامه1001869
صورت های مالی حسابرسی شده1005042


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن4841380 / 12/ 14ماده 7 دستورالعمل

شرایط دریافت پروانه دفاتر ارتباطی

استعلام‌های بین دستگاهی


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن4841380 /12 / 141 تا 6

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی12331395 /11 /26بند 1 عناوین

مدت اعتبار مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی

 ماههزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمجوزهای پیش‌نیاز


مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تاسیس دفاتر ارتباطی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن4841380 /12 / 145

آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن4841380 /12 / 145 -11-12 دستورالعمل

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
گزارش نظارتی1000/21
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن4841380 /12 / 145

آیین نامه شماره 41 و دستورالعمل اجرایی آن4841380 / 12 /145 -11-12 دستورالعمل

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید