تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت شرکت پخش دارو

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت شرکت پخش دارو

مجوز ثبت شرکت پخش دارو

مجوز ثبت شرکت پخش دارو

 مجوز ثبت شرکت پخش دارو

در این مطلب شرایط ، مدارک ، هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح ، ابطال و تمدید مجوز ثبت شرکت پخش دارو (مدارک مجوز پخش دارو ، هزینه مجوز پخش دارو ، شرایط مجوز شرکت پخش دارو ، مجوز توزیع دارو) شرح داده می‌شود

مرجع صدور مجوز ثبت شرکت پخش دارو


مشخصات مجوز پخش دارو

درخواست اخذ مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز پخش دارو

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور15471394/06/14ماده 3 و 6

ضابطه تاسیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سلامت15461395/03/23ماده 2 تبصره 1 و 2

فرآیند صدور مجوز شرکت پخش دارو
فایلی وجود ندارد
مجوز توزیع دارو

شرایط مجوز شرکت پخش دارو و مدارک لازم برای صدور مجوز

شرایط لازم مجوز شرکت پخش دارو


عنوان مدرککد مدرک
درخواست مدیر عامل شرکت1003045
تاییدیه کمیسیون دانشگاه مبنی بر احراز شرایط مطلوب توزیع1003046
ارائه مدارک هرگونه تغییر و جابجایی در شرکت پخش1003047
ارائه فیش بانکی1002048
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضابطه تاسیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سلامت15461395/03/23ماده 8

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز توزیع دارو


مجوزهای پیش‌نیاز مجوز ثبت شرکت پخش دارو


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضابطه تاسیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سلامت15461395/03/23ماده 2

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز توزیع دارو

 روزمدت اعتبار مجوز ثبت شرکت پخش دارو

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور15471394/06/14ماده 6

ضابطه تاسیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سلامت15461395/03/23ماده 2 تبصره 1

هزینه مجوز پخش دارو


عنوان هزینهمبلغ
صدور پروانه تاسیس شرکت پخش فرآورده های سلامت5660000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت7221380/12/0824

نمونه مجوز پخش دارو

فرآیند تمدید مجوز ثبت شرکت پخش دارو

شرایط مجوز شرکت پخش دارو و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست مدیر عامل شرکت1003045
تاییدیه کمیسیون دانشگاه مبنی بر احراز شرایط مطلوب توزیع1003046
ارائه مدارک مجوز پخش دارو  هرگونه تغییر و جابجایی در شرکت پخش1003047
ارائه فیش بانکی1002048
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضابطه تاسیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سلامت15461395/03/23ماده 8

ضوابط خاص تمدید مجوز توزیع دارو


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور15471394/06/14ماده 6

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز شرکت پخش دارو

 ماه


هزینه تمدید مجوز پخش داروفرآیند اصلاح مجوز ثبت شرکت پخش دارو

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
پروانه تاسیس شرکت17007
مدارک مثبته مبنی بر دلیل اصلاح پروانه1003013

ضوابط خاص اصلاح مجوز توزیع دارو


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز پخش دارو

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ثبت شرکت پخش دارو

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور15471394/06/14ماده 6

شرایط مجوز شرکت پخش دارو و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1