تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت های بیمه

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت های بیمه

مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت های بیمه

مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت های بیمه

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، تمدید،اصلاح، ابطال و تعلیق مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت های بیمه شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت های بیمه


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه شرکت های بیمه121331397/08/06تبصره 2 ماده 18

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری12141350/03/30ماده 37

فرآیند صدور مجوز صورتجلسات مجامع عمومی شرکت های بیمه
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
صورتجلسه مجمع عمومی موسس1001159
صورتجلسه مجمع عمومی عادی100005
صورتجلسه مجمع فوق العاده100006
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده100007
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه شرکت های بیمه121331397/08/06تبصره 2 ماده 18

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری12141350/03/30ماده 37