تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت های بیمه

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت های بیمه

مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت های بیمه

مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت های بیمه

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، تمدید،اصلاح، ابطال و تعلیق مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت های بیمه شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت های بیمه


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه شرکت های بیمه121331397/08/06تبصره 2 ماده 18

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری12141350/03/30ماده 37

فرآیند صدور مجوز صورتجلسات مجامع عمومی شرکت های بیمه
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
صورتجلسه مجمع عمومی موسس1001159
صورتجلسه مجمع عمومی عادی100005
صورتجلسه مجمع فوق العاده100006
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده100007
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه شرکت های بیمه121331397/08/06تبصره 2 ماده 18

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری12141350/03/30ماده 37

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز مجوز ثبت صورتجلساتضوابط خاص صدور مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت های بیمه


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی12331395/11/26بند 36 عناوین

مدت اعتبار مجوز

 ماهمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز ثبت صورتجلسات شرکت های بیمهنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت های بیمه

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز
 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت های بیمه

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت های بیمه


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1