تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت گلخانه و مجوز قارچ

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت گلخانه و مجوز قارچ

مجوز ثبت گلخانه و مجوز قارچ

مجوز ثبت گلخانه و مجوز قارچ

مجوز ثبت گلخانه و مجوز قارچ

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح، ابطال و تمدید مجوز ثبت گلخانه و مجوز قارچ (مجوز ثبت گلخانه ، هزینه تاسیس گلخانه ، مراحل ثبت گلخانه ، مدارک ثبت گلخانه ، شرایط  تاسیس گلخانه) شرح داده می‌شود.

سوال‌هایی که در این مطلب پاسخ داده می‌شود:

هزینه تاسیس گلخانه چقدر است؟

مدارک لازم ثبت گلخانه چیست؟

شرایط تاسیس گلخانه چیست؟

مرجع صدور مجوز ثبت گلخانه


مشخصات مجوز ثبت گلخانه

درخواست اخذ مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی13881398/04/05ماده 6و7

فرآیند صدور مجوز ثبت گلخانه و مجوز قارچ
تاسیس گلخانه

شرایط  تاسیس گلخانه و مدارک لازم برای صدور مجوز قارچ

شرایط  تاسیس گلخانه


مدارک ثبت گلخانه و مجوز قارچ

عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
طرح توجیهی100272
نتیجه آزمون خاک100412
مدارک شرکت شامل کپی اساسنامه و آگهي ثبت شركت یا تغییرات100965
مدارک مالكيت قانونی محل/ مکان مورد نظر1009981
فرم كارشناسي نظام مهندسي1001/6
نقشه محل اجراي طرح1002/6
پروانه چاه يا حقابه بنام متقاضي و يا پاسخ استعلام آب منطقه اي1004/6
آزمون آناليز آب1005/6
تعهد محضري متقاضي مبني بر رعايت ضوابط زيست محيطي1007/6
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی1011/6


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی13881398/04/05ماده 6

استعلام‌های بین دستگاهی تاسیس گلخانه و مجوز قارچ

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
تامین آب10097وزارت نیرو – معاونت آب و آبفا15http://www.moe.gov.ir
تامین برق10130شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران – توانیر – شرکت توزیع نیروی برق15http://www.moe.gov.ir
رعایت ضوابط محیط زیست10195سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست15https://doe.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی13881398/04/05ماده7

مجوزهای پیش‌نیاز تاسیس گلخانه و مجوز قارچ


ضوابط خاص صدور مجوز ثبت گلخانه


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی13881398/04/05ماده7 و8

مدت زمان صدور مجوز تاسیس گلخانه و اخذ مجوز قارچ

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی13881398/04/05ماده9

مدت اعتبار مجوز گلخانه

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی13881398/04/05ماده 11

هزینه صدور مجوز قارچ

هزینه تاسیس گلخانه


عنوان هزینه تاسیس گلخانهمبلغ
صدور تاسیس1310000 ریال
هزینه بازدید کارشناسی1700000 ریال
طرح توجیهی تا 5هزار مترمربع گلخانه10000000 ریال
طرح توجیهی تا 228 تن قارچ خوراکی20000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه های کشاورزی13911397/03/31108الی111

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز ثبت گلخانه و مجوز قارچ

شرایط تاسیس گلخانه و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده100381
تکمیل فرم درخواست100753
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی13881398/04/05بخش فرآیند

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی13881398/04/05    ماده11

مدت زمان تمدید مجوز ثبت گلخانه و مجوز قارچ

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی13881398/04/05ماده 3 ،6،7

مدت اعتبار مجوز تاسیس گلخانه و مجوز قارچ

 ماههزینه تمدید مجوز

هزینه تاسیس و تمدید گلخانه


عنوان هزینهمبلغ
هزینه تمدید600000 ریال
هزینه تاسیس گلخانه بازدید کارشناسی1700000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه های کشاورزی13911397/03/31صفحه 108 الی111

فرآیند اصلاح مجوز ثبت گلخانه و مجوز قارچ

شرایط تاسیس گلخانه و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز ثبت گلخانه و مجوز قارچ

 روزمدت اعتبار مجوز ثبت گلخانه

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ثبت گلخانه و مجوز قارچ

شرایط قابلیت ابطال مجوز