تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ساخت سازه و تاسیسات دریایی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ساخت سازه و تاسیسات دریایی

مجوز ساخت سازه و تاسیسات دریایی

مجوز ساخت سازه و تاسیسات دریایی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 1348,11,13 کمیسیونهاي دارایی مجلسین4731348 /11 / 13بند 22 ماده 3

قانون الحاق یک تبصره به بند (22) ماده (3) آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 13486871387 / 10/ 25تبصره

بند 7 تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر15011395 / 03 /04بند 7 قانون تسریع

فرآیند صدور مجوز ساخت سازه و تاسیسات دریایی
شرایط دریافت پروانه ساخت تاسیسات دریایی و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
نقشۀ جانمایی طرح در مقیاس 1:500100090
نقشۀ هیدروگرافی در مقیاس 1:500 یا 1:1000 برای محدودۀ طرح1000905
تصویر اساسنامۀ شرکت و روزنامه رسمی کشور که در آن آخرین تغییرات شرکت درج گردیده باشد (اشخاص حقوقی)1000906
گزارش توجیه فني و اقتصادی امكان سنجي و برآورد هزينه طرح با توجه به قیمت های روز منطقه(اشخاص حقیقی)1000907
نقشه های اجرایی (فاز 2) طرح1000908
گزارشات مطالعات1000909

سند مالکیت و یا قرارداد معتبر اجارۀ زمین دارای اعتبار

1000101
  


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستور العمل صدور موافقت اولیه و مجوزهای تاسیس و ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دریایی6311391 / 09 /25ماده 10

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
موافقت اداره کل راه و شهرسازی استان(در صورتی که محل طرح در محدوده شهری واقع شده باشد)10228وزارت راه و شهرسازی – اداره کل راه و شهرسازی30www.mrud.ir
موافقت اداره کل منابع طبیعی استان(در خصوص استفاده از حریم 60 متری ساحل)10232سازمان امور اراضی کشور – مدیریت امور اراضی30https://maj.ir
موافقت اداره کل حفاظت محیط زیست استان یا شهرستان(از منظر بررسی زیست محیطی و بلامانع بودن انجام طرح )10227سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست30https://www.doe.ir
موافقت شرکت آب منطقه ایی استان(براي بهره برداری از بستر دریا و یا رودخانه)10234وزارت نیرو – سازمان های تابعه وزارت نیرو30http://news.moe.gov.ir
موافقت اداره کل گمرک استان( در صورت واردات و صادرات تحت نظارت اداره کل گمرک انجام پذیرد)10231وزارت امور اقتصادی و دارایی – اداره کل امور اقتصادی و دارایی30https://www.irna.ir
موافقت فرماندهی دریابانی استان(جهت اطلاع از احداث سازه و تأسسات دریایی از منظر قاچاق کالا)10236نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی30http://www.wiki.police.ir
موافقت اداره کل شیلات استان(متقاضیان بخشی خصوصی که دارای طرح های صیادی می باشند)10229وزارت جهاد کشاورزی – سازمان جهاد کشاورزی30https://maj.ir
موافقت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان( جهت بنادر و یا اسکله های تفریحی و مسافری)10233وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور – اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری30http://www.mcth.ir
موافقت شرکت پخش فرآورده های نفتی استان( جهت بنادر نفتی و یا اسکله های سوخت رسانی)10235وزارت نفت – شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران30https://www.mop.ir
موافقت اداره کل صنعت معدن و تجارت استان (جهت کارگاه های ساخت و تعمیر شناور)10230وزارت صنعت، معدن و تجارت – سازمان صنعت معدن و تجارت30https://www.mimt.gov.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستور العمل صدور موافقت اولیه و مجوزهای تاسیس و ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دریایی6311391 / 09 /2510

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستور العمل صدور موافقت اولیه و مجوزهای تاسیس و ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دریایی6311391 / 09 /2510

شرایط دریافت پروانه ساخت تاسیسات دریایی

ضوابط خاص صدور مجوز ساخت سازه و تاسیسات دریایی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستور العمل صدور موافقت اولیه و مجوزهای تاسیس و ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دریایی6311391 / 09 /2510

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستور العمل صدور موافقت اولیه و مجوزهای تاسیس و ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دریایی6311391 /09 / 25ماده 8

دستور العمل صدور موافقت اولیه و مجوزهای تاسیس و ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دریایی6311391 /09 / 25بند 5 ماده 7

دستور العمل صدور موافقت اولیه و مجوزهای تاسیس و ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دریایی6311391 /09 / 25بند 6 ماده 7

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستور العمل صدور موافقت اولیه و مجوزهای تاسیس و ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دریایی6311391 / 09 /25ماده 10

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز ساخت سازه و تاسیسات دریایی

شرایط و برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
گزارش علل تأخیر اتمام پروژه1000561
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستور العمل صدور موافقت اولیه و مجوزهای تاسیس و ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دریایی6311391 / 09 /25ماده 10

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستور العمل صدور موافقت اولیه و مجوزهای تاسیس و ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دریایی6311391 / 09 /25بند 10

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستور العمل صدور موافقت اولیه و مجوزهای تاسیس و ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دریایی6311391 / 09 /25بند 10

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ساخت سازه و تاسیسات دریایی

شرایط دریافت پروانه ساخت تاسیسات دریایی و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
نقشه های فاز 2 و گزارشات مطالعات1000550
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستور العمل صدور موافقت اولیه و مجوزهای تاسیس و ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دریایی6311391 /09 / 25بند 10

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستور العمل صدور موافقت اولیه و مجوزهای تاسیس و ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دریایی6311391 / 09 /25بند 10

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستور العمل صدور موافقت اولیه و مجوزهای تاسیس و ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دریایی6311391 /09 / 25بند 10

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ساخت سازه و تاسیسات دریایی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستور العمل صدور موافقت اولیه و مجوزهای تاسیس و ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دریایی6311391 / 09 /25بند 10

شرایط دریافت پروانه ساخت تاسیسات دریایی و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
دریافت گزارش تخلف ازسوی اداره کل بندر ذیربط1000562
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستور العمل صدور موافقت اولیه و مجوزهای تاسیس و ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دریایی6311391 / 09 /25بند 10

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید