تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز صادرات و واردات محصولات آبزیان

خانه > اخذ مجوز  > مجوز صادرات و واردات محصولات آبزیان

مجوز صادرات و واردات محصولات آبزیان

مجوز صادرات و واردات محصولات آبزیان

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی102201389 / 04/ 23دستورالعمل ماده 2

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران102241378 / 02/ 05ماده 1 تا 39

مقررات اجرایی مربوط به ثبت نام مزارع و عرضه محصولات تاس ماهیان پرورشی110311393 / 01/ 15کلیه مفاد ذکر شده

ضوابط عرضه خاویار در فروشگاه های مستقر در فرودگاه های بین المللی کشور110321395 / 08 / 03موارد 1 تا 12

ضوابط و راهنمای متقاضیان صدور تاس ماهیان پرورشی زنده بر اساس مقررات CITES110331393 / 06/ 01موارد 1 تا 17

راهنمای متقاضیان صدور خاویار تاس ماهیان پرورشی بر اساس مقررات اجرایی مربوط به ثبت نام مزارع و عرضه محصولات تاس ماهیان پرورشی110341393 / 01/ 15کل مفاد مندرج در راهنما

ضوابط ثبت نام و فعالیت شرکت های متقاضی صادرات خاویار تاس ماهیان پرورشی110351394 / 04/ 01کلیه موارد مندرج

قانون اروپایی جلوگیری از تجارت صید غیر مجاز110361387 / 07/ 08کلیه موارد مندرج

فرآیند صدور مجوز صادرات و واردات محصولات آبزیان
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر کارت بازرگانی10308
درخواست کتبی10956
تصویر کارت ملی مدیر عامل11068


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران102241378 / 02/ 05ماده 1 تا 39

قانون اروپایی جلوگیری از تجارت صید غیر مجاز110361387 / 07/ 08کلیه موارد مندرج

ضوابط خاص صدور مجوز صادرات و واردات محصولات آبزیان


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران102241378 / 02/ 05ماده 1 تا 39

قانون اروپایی جلوگیری از تجارت صید غیر مجاز110361387 / 07/ 08کلیه موارد مندرج

هزینه صدور مجوز واردات صادرات محصولات آبزی

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
موافقت اداره کل گمرک استان( در صورت واردات و صادرات تحت نظارت اداره کل گمرک انجام پذیرد)10253وزارت امور اقتصادی و دارایی – اداره کل امور اقتصادی و دارایی30https://www.irna.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران102241378 / 02/ 05ماده 1 تا 39

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران102241378 / 02/ 05ماده 1 تا 39

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور109721391 / 01/ 10صفحات 9،10،11

قانون اروپایی جلوگیری از تجارت صید غیر مجاز110361387 / 07/ 08کلیه موارد مندرج

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران102241378 / 02/ 05ماده 1 تا 39

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران102241378 / 02/ 05ماده 1 تا 39

قانون اروپایی جلوگیری از تجارت صید غیر مجاز110361387 / 07/ 08کلیه موارد مندرج

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز صادرات و واردات محصولات آبزیان


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز صادرات و واردات محصولات آبزیان


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


فرآیند ابطال مجوز صادرات و واردات محصولات آبزیان


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


برچسب ها:

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید