تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز صید ماهی با قلاب

خانه > اخذ مجوز  > مجوز صید ماهی با قلاب

مجوز صید ماهی با قلاب

مجوز صید ماهی با قلاب

مجوز صید ماهی با قلاب

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور مجوز صید ماهی با قلاب (مجوز صید ماهی سال 99 ، مجوز صید ماهی سال 98 ، مجوز صید ماهی سال 1400 ، پروانه صید ماهی با قلاب ، پروانه صید ماهی سد طالقان ، مجوز صید ماهی یال اسبی ، صدور پروانه صید ماهی با قلاب ،تاریخ صدور پروانه صید ماهی ، ثبت نام پروانه صید ماهی ، سامانه صدور پروانه صید ماهی) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز صید ماهی


مشخصات پروانه صید ماهی با قلاب

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز صید ماهی با قلاب

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست3161371/08/24ماده (8)

فرآیند صدور مجوز صید ماهی با قلاب
فایلی وجود ندارد

فرآیند صدور پروانه صید ماهی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز صید ماهی سال 1400


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
عکس پرسنلی10007
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون شکار و صید3171375 /09 / 25بند ب ماده 6

بند ج مصوبه شماره 168 مورخ 3/6/78 شورای عالی محیط زیست15571378 /06 / 03بند ج

تفویض اختیار امور شکار و صید به استناد بند ج مصوبه 168 شورای عالی محیط زیست15721397 /06 / 27بند 19

استعلام‌های بین دستگاهی پروانه صید ماهی سد طالقان


مجوزهای پیش‌نیاز صید ماهی سال 1400


ضوابط خاص صدور پروانه صید ماهی سد طالقان


<
عنوان قانون/مصوبه