تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز فعالیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز فعالیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی

مجوز فعالیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی

مجوز فعالیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز فعالیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی ماده ( 32 ) قانون تجارت الکترونیکی5421386 /06 / 114

سیاست های گواهی الکترونیکی کشور (مصوب شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور)15001391 / 04 /271-3-1

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر اساسنامه10012
درخواست متقاضی10030
داشتن فضای فیزیکی مناسب100750


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی ماده ( 32 ) قانون تجارت الکترونیکی5421386 /06 / 117

سیاست های گواهی الکترونیکی کشور (مصوب شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور)15001391 / 04/ 27بند 4-5-1 و فصل 5

آیین نامه شرایط احراز صلاحیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی14621397 / 02 /112

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
ثبت شرکت های حقوقی10025سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک0satam.aro.gov.ir
آگهی روزنامه رسمی10004قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران0http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی ماده ( 32 ) قانون تجارت الکترونیکی5421386 /06 / 117

شناسنامه خدمت صدور مجوز فعالیت مراکز میانی صدور گواهی الکترونیکی10541398 / 08/ 218

سیاست های گواهی الکترونیکی کشور (مصوب شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور)15001391 / 04 /271-5-4 و 5-2-3

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز فعالیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی


شرایط دریافت پروانه مرکز گواهی الکترونیکی

مدت زمان صدور پروانه مرکز گواهی الکترونیکی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی ماده ( 32 ) قانون تجارت الکترونیکی5421386 /06 / 117

آیین نامه داخلی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور15611395 /10 / 2912

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی ماده ( 32 ) قانون تجارت الکترونیکی5421386 /06 / 114

شناسنامه خدمت صدور مجوز فعالیت مراکز میانی صدور گواهی الکترونیکی10541398 /08 / 21فرم شماره 1

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه صدور انواع گواهی الکترونیکی15631389 /11 / 09**

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز فعالیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
معرفی نامه10068
ارائه درخواست کتبی11205
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
سیاست های گواهی الکترونیکی کشور (مصوب شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور)15001391 / 04 /274-6-1 و 2-6-4

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی ماده ( 32 ) قانون تجارت الکترونیکی5421386 /06 / 114

آیین نامه داخلی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور15611395 /10 / 298 و 12 (تبصره 2)

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه صدور انواع گواهی الکترونیکی15631389 /11 / 09**

فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز فعالیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
سیاست های گواهی الکترونیکی کشور (مصوب شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور)15001391 / 04/ 274-9-1-1

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
معرفی نامه10068
درخواست ابطال گواهی الکترونیکی10013011564101
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
سیاست های گواهی الکترونیکی کشور (مصوب شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور)15001391 /04 / 274-9-1-1 و 2-2-9-4

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید