تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز فيلم سازی

خانه > دسته‌بندی نشده  > مجوز فيلم سازی

مجوز فيلم سازی

مجوز فیلم سازی

مجوز فيلم سازی

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح ، ابطال ، تمدید مجوز فیلم سازی ( هزینه مجوز فیلم برداری ، مدارک پروانه فیلم برداری ، شرایط جواز فیلم برداری ، مجوز فیلم سینمایی ، مجوز فیلم کوتاه ، مجوز تله فیلم ، مجوز سینمای خانگی) کاملا شرح داده می‌شود

مرجع صدور مجوز فیلم سازی


مشخصات مجوز فیلمسازی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز مجوز فيلم سازی

فرآیند صدور مجوز فیلم سینمایی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز فیلم کوتاهفایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی مجوز تله فیلم


مجوزهای پیش‌نیاز فیلم سینمایی


ضوابط خاص صدور مجوز فیلم کوتاه


مدت زمان صدور مجوز فيلم سازی

 روزمدت اعتبار مجوز فیلم سینمایی

 ماههزینه صدور مجوز فیلم سازینمونه مجوز صادر شده مجوز تله فیلم

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز فيلم سازی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز مجوز فیلم سینماییضوابط خاص تمدید مجوز فیلم کوتاه


مدت زمان تمدید مجوز تله فیلم

 روزمدت اعتبار مجوز فيلم سازی

 ماه


هزینه تمدید مجوز فیلم سازی


<