تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز مهد کودک

خانه > اخذ مجوز  > مجوز مهد کودک

مجوز مهد کودک

مجوز مهد کودک

مجوز مهد کودک

در این مطلب مدارک، شرایط ، هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح ، ابطال، تمدید مجوز ثبت مهد کودک (تاسیس مهد کودک ،شرایط دریافت مجوز مهد کودک ، هزینه ثبت مهد کودک ، مدارک مجوز مهد کودک ، مهد قرآنی ، ثبت مهد قرآنی ، تاسیس مهد قرآنی ) شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز مهد کودک


مشخصات مجوز مهد کودک

درخواست اخذ مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز مهد کودک و مهد قرانی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 17

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24ماده 18

دستورالعمل مهدکودک8231390/07/06ماده 4

فرآیند تاسیس مهد کودک
مهد قرآنی

شرایط دریافت مجوز مهد کودک و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
عکس پرسنلی10007
تصویر گواهی آموزشی10029
تکمیل فرم درخواست پروانه100174
موافقت اصولی100378
تائیدیه های فنی ساختمان100432
تایید کتبی وزارت بهداشت100731
ارائه آرم، مهر و سربرگ100855
تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات1001112
فیش واریزی تعرفه1001113
گواهی سلامت جسم1001710
گواهی سلامت روان1001711
 


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت8221395/08/24پیو