تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز نشان تجاری (ثبت برند )

خانه > دسته‌بندی نشده  > مجوز نشان تجاری (ثبت برند )

مجوز نشان تجاری (ثبت برند )

مجوز نشان تجاری (ثبت برند )

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، ابطال و تمدید مجوز ثبت نشان تجاری، مجوز ثبت علامت تجاری

مرجع صدور مجوز ثبت نام و نشان تجاری ( نمانام ) COBR (ثبت برند )


مشخصات مجوز گواهینامه ثبت نام و نشان تجاری

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

اخذ مجوز ثبت نام و نشان تجاری (ثبت برند )

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/25بند 6-3-1-7 و پیوست 8

فرآیند صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویرآگهی ثبت نام یا علامت تجارتی100458
دارا بودن گواهینامه ثبت کالاحداقل برای دو مدل از هرکالا100493
نتایج آزمون کیفی مطابق101300
اظهار نامه تولید کننده (MD)222453
اظهار نامه عرضه کننده (SD)555666
مجوز نمایندگی رسمی از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان5467890980
تعهد محضري و اظهار نامه انطباق کالای وارداتی متقاضی دریافت گواهینامه ثبت کلی کالا (COBR)989765545


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/257-1-3-6

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
استعلام تایید نمایندگی و نام و نشان تجاری1233456009مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران – اداره صدور و نظارت بر مجوزها15http://iccima.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/25بند6-3-1-7 و پیوست8

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/25بند 6-3-1-7 و پیوست 8

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/256-3-1-5 و6-3-1-6و6-3-1-7 و پیوست 8

مدت زمان صدور مجوز نشان تجاری یا ثبت برند

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/258-1-3-6

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد5761396/07/14ماده 31

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران13591397/04/262-2-5-4

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز ثبت علامت تجاری

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
نتایج آزمون کیفی مطابق101300
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/25پ بند 6-3-1-11

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/25زیر بند پ ،بند 6-3-1-11

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز ثبت برند


عنوان هزینهمبلغ
هزینه کارمزد خدماتی تمدید گواهی ثبت برند4000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران13591397/04/26بند 4-5-11

فرآیند اصلاح مجوزثبت علامت تجاری

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح 

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز ثبت علامت تجاریفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز ثبت علامت تجاری


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/25زیر بند پ ،بند6-3-1-11

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز نشان تجاری (ثبت برند )


عنوان مدرککد مدرک
برگ نتایج آزمون نامنطبق با استاندارد کالا34009988
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/25زیر بند پ ، بند 6-3-1-11

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید