تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز نمایندگی دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز نمایندگی دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی

مجوز نمایندگی دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی

مجوز نمایندگی دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی

مرجع صدور مجوز نمایندگی دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی


مشخصات مجوز نمایندگی دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)3081389/10/1548

اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی5281388/06/043

آیین نامه اجرایی ماده ( 32 ) قانون تجارت الکترونیکی5421386/06/114

قانون تجارت الکترونیکی5451382/10/1731

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز نمایندگی دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی


 

عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر ضمانت بانکی10032
تصویر حکم کارگزینی10037
تابعیت ایرانی100204
سابقه فعالیت100301
داشتن فضای فیزیکی مناسب100750
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی اعطای نمایندگی دفاتر ثبت به سازمان ها و موسسات دولتی5411389/03/223

آیین نامه اجرایی ماده ( 32 ) قانون تجارت الکترونیکی5421386/06/1112

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری10090سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری0www.sherkat.ssaa.ir
استعلام اشخاص حقیقی با استفاده از شماره ملی10126سازمان ثبت احوال کشور – سازمان ثبت احوال0www.ncr.ir
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال10020سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0satam.aro.gov.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی ماده ( 32 ) قانون تجارت الکترونیکی5421386/06/1112

دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الكترونيكی ميانی دولتی عام1001111396/01/013

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز نمایندگی دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شناسنامه خدمت-صدور مجوز فعالیت دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی1001131398/12/195

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی ماده ( 32 ) قانون تجارت الکترونیکی5421386/06/1114

شيوه نامه دفاتر ثبت نام مرکز صدور گواهی الكترونيكي مياني عام1001121392/01/012

هزینه صدور مجوز نمایندگی دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکینمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز نمایندگی دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز نمایندگی دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکیعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی ماده ( 32 ) قانون تجارت الکترونیکی5421386/06/11ماده 14

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز نمایندگی دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکیضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز نمایندگی دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز نمایندگی دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی

شرایط قابلیت ابطال مجوز نمایندگی دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی اعطای نمایندگی دفاتر ثبت به سازمان ها و موسسات دولتی5411389/03/2216

آیین نامه اجرایی ماده ( 32 ) قانون تجارت الکترونیکی5421386/06/11ماده 8 تبصره 2

دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الكترونيكی ميانی دولتی عام1001111396/01/015-8

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الكترونيكی ميانی دولتی عام1001111396/01/015-8

شيوه نامه دفاتر ثبت نام مرکز صدور گواهی الكترونيكي مياني عام1001121392/01/016

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید