تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز نمایندگی فروش بلیط قطارهای مسافری

خانه > اخذ مجوز  > مجوز نمایندگی فروش بلیط قطارهای مسافری

مجوز نمایندگی فروش بلیط قطارهای مسافری

مجوز نمایندگی فروش بلیط قطارهای مسافری

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز نمایندگی فروش بلیط قطارهای مسافری

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی101541380/03/27ماده 30

قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی105971384/08/06ماده 10

اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری112381398/09/12ماده 2

فرآیند صدور مجوز نمایندگی فروش بلیط قطارهای مسافری
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر شناسنامه10002
عکس پرسنلی10007
تصویر فیش بانکی10013
تصویر کروکی10025
تصویر کد اقتصادی شرکت10360
تصویر اظهار نامه ثبت شرکت10519
گواهی از مرجع صادرکننده مجوز10967
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل) مدیر عامل11133
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه11594
تصویر برابر اصل اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات سهامداران و هیئت مدیره11898
کارت ملی مدیرعامل12755
تصویر کارت پایان خدمت مدیر12778


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری112381398 / 09/ 12ماده 4

اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری112381398 / 09/ 12ماده 5

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
گواهی عدم اعتیاد10021نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد0www.ir
عدم سوء پیشینه کیفری10097نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری112381398/09/12ماده 5

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری112381398/09/12ماده 5

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری112381398/09/12ماده 4

اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری112381398/09/12ماده 5

هزینه صدور مجوز فروش بلیط قطار مسافرتی

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری112381398/09/12ماده 7

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه صدور5000000 ریال
بازدید کارشناس2000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری112381398/09/12ماده 3

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز نمایندگی فروش بلیط قطارهای مسافری


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی11057
يك نسخه از اجاره نامه و يا سند مالكيت محل استقرار11351
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری112381398/09/12ماده 7

اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری112381398/09/12ماده 5

شیوه نامه نظارت بر نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری112631398/09/17ماده 5

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری112381398/09/12بند9 ماده 1

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه صدور لوح 3 ساله1000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری112381398/09/12بند4 ماده 3

فرآیند اصلاح مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
يك نسخه از اجاره نامه و يا سند مالكيت محل استقرار11351

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه نظارت بر نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری112631398/09/17ماده 5

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینه صدور مجوز فروش بلیط قطار مسافرتیمبلغ
هزینه بازدید2000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری112381398/09/12ماده 3

فرآیند ابطال مجوز نمایندگی فروش بلیط قطارهای مسافری


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری112381398/09/12ماده 8

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری112381398/09/12ماده 8

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1