تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت واردات فرآورده های طبیعی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت واردات فرآورده های طبیعی

مجوز ثبت واردات فرآورده های طبیعی

مجوز ثبت واردات فرآورده های طبیعی

مجوز ثبت واردات فرآورده های طبیعی

در این مطلب شرایط، مدارک، هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح، ابطال وتمدید مجوز ثبت واردات فرآورده های طبیعی( گواهی نامه ثبت واردات فرآورده های طبیعی ، مدارک مورد نیاز مجوز واردات فرآورده های طبیعی ، هزینه مجوز واردات فرآورده های طبیعی )شرح داده شده است.

مرجع صدور مجوز ثبت واردات فرآورده های طبیعی


مشخصات گواهی ثبت واردات فرآورده های طبیعی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی4271397/10/15ماده 16

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی4281367/03/12قسمت 13 بند 1

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334/03/29تبصره 3 ماده 13

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334/03/29تبصره 6 ماده 14

شرایط و مدارک مورد نیاز مجوز واردات فرآورده های طبیعی


مدارک مورد نیاز مجوز واردات فرآورده های طبیعی
عنوان مدرککد مدرک
پرسشنامه تکمیل شده100640
اصل PIAF100652
فیش پرداخت تعرفه55000253-6
نامه درخواست متقاضيندارد
برگه نمایندگی انحصاری (LOA) لگالایز شده1003055
گواهی محصول دارویی از مبدا جهت صادرات به ایران (CPP) لگالایز شده1003056
فهرست ثبت و فروش دارو در سایر کشورها لگالایز شده1003058
GMP CERTIFICATE1003059
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی4271397/10/15ماده 16

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی4281367/03/12قسمت 13 بند 1

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامید