تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت

خانه > اخذ مجوز  > پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت

پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت

پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

فرآیند صدور پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت
فایلی وجود ندارد

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)113611393 / 12/ 24ماده 3

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( تصویب نامه هیئت وزیران)113631388 / 11/ 21ماده 6

قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران113641389 / 12/ 11ماده 7

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (تصویب در تاریخ 19 / 9 0/ 1382)113651382 / 09/ 19ماده 3

مصوبه شماره 2 جلسه شماره 234 مورخ 1395/02/19 (اصلاح بند های 8-1، 3-2، 12-1، و تبصره 2 بند 12-1 مصوبه شماره 211 مورخ 93/12/24)113711395 / 02/ 19

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر فیش بانکی10013
درخواست متقاضی10030
تصویر ضمانت بانکی10032
اطلاعات تماس10043
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه10497
فرم تكميل شده مشخصات شركت10498
فرم تكميل شده سهامداران شركت به تعداد سهامداران10499
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره11134
تصاویر برابر اصل شده تمام صفحات اساسنامه11136
تصوير برابر با اصل كارت ملي مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت11203

تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه و نیز آگهی آخرین تغییرات

11209
ارایه مستندات طرح تجاری و چارچوب فنی ارایه خدمات موضوع پروانه11212
تصوير برابر اصل شده كارت پايان خدمت مديرعامل واعضاي هيئت مديره،11213
چهار قطعه عكس رنگي 4×3 مديرعامل و اعضاي هيئت مديره،11214
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات11217
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)113611393 / 12/ 24ماده 3 بند 3-1

مصوبه شماره 1 جلسه شماره 230 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات113921394 / 12/ 09

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
تاییدیه حراست (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)10136وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی60www.ict.gov.ir

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)113611393 / 12/ 24ماده 3

مدارک اخذ مجوز ارایه خدمات ارتباط ثابت

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه جلسه يازدهم هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در خصوص عناوين و سقف زماني صدور مجوزهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات113911395 / 11/ 25ردیف 34 جدول الف

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)113611393 / 12/ 24ماده 6

مجوزهای پیش‌نیاز


هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
حق امتیاز20000000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)113611393 / 12/ 24ماده 12

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( تصویب نامه هیئت وزیران)113631388 / 11/ 21بند 5 ماده 6

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (تصویب در تاریخ 19 / 9 0/ 1382)113651382 / 09/ 19ماده 3

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه10497
فرم تكميل شده سهامداران شركت به تعداد سهامداران10499
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره11134
تصوير برابر با اصل كارت ملي مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت11203

گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مربوط به سه ماهه اخیر؛

11211
تصوير برابر اصل شده كارت پايان خدمت مديرعامل واعضاي هيئت مديره،11213
چهار قطعه عكس رنگي 4×3 مديرعامل و اعضاي هيئت مديره،11214
تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی آگهي آخرین تغییرات در سهامداران و اعضای هیئت مدیره؛11219
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)113611393 / 12/ 24ماده 7

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)113611393 / 12/ 24ماده 7

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)113611393 / 12/ 24ماده 7

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)113611393 / 12/ 24ماده 7

فرآیند اصلاح پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه شماره 2 جلسه 270 مورخ 96/11/5 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات “انصراف دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (.ServCo) از ادامه فعالیت “109191396 / 11/ 05

مصوبه هيئت وزيران درخصوص درخواست انصراف دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (.ServCo)109201398 / 04/ 19

مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)113611393 / 12/ 24ماده 15

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اصل پروانه قبلی11782
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)113611393 / 12/ 24ماده 15

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید