تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه بهره‌برداری پایانه صادراتی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه بهره‌برداری پایانه صادراتی

پروانه بهره‌برداری پایانه صادراتی

پروانه بهره‌برداری پایانه صادراتی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران102091383 /06 / 14فصل دوم

تصویب نامه شماره 34619/ت46195ک120561390 / 01 /293

فرآیند صدور پروانه بهره‌برداری پایانه صادراتی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
معرفی نامه10068
طرح توجیهی10261
فرم تعهد تکمیل شده11995
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تصویب نامه شماره 34619/ت46195ک120561390 / 01 /293

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تصویب نامه شماره 34619/ت46195ک120561390 / 01 /293

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تصویب نامه شماره 34619/ت46195ک120561390 / 01 /293

هزینه صدور مجوز پایانه صادراتی

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید پروانه بهره‌برداری پایانه صادراتی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11224
تاییدیه گزارش کارشناسی12951

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
بر اساس رویه داخلی دستگاه116761399 / 03 /1987/100/1423فایلی وجود ندارد

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
بر اساس رویه داخلی دستگاه116761399/03/1987/ 100 / 1423فایلی وجود ندارد

فرآیند اصلاح پروانه بهره‌برداری پایانه صادراتی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه بهره‌برداری پایانه صادراتی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید