تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه بهره برداری کلینیک بینایی سنجی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه بهره برداری کلینیک بینایی سنجی

پروانه بهره برداری کلینیک بینایی سنجی

پروانه بهره برداری کلینیک بینایی سنجی

پروانه بهره برداری کلینیک بینایی سنجی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، تمدید و اصلاح پروانه بهره برداری کلینیک بینایی سنجی ( هزینه دریافت پروانه مطلب بینایی سنجی ، شرایط اخذ مجوز درمانگاه بینایی سنجی ، مدارک صدور مجوز کلینیک بینایی سنجی ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات پروانه بهره برداری کلینیک بینایی سنجی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه تاسیس دفتر کار بینائی سنجی4111397 /10 / 15همه

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر سند مالکیت10005
اطلاعات پرسنلی و تجهیزاتی100429
گزارش بهره برداری100430
فایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی مجوز بهره برداری کلینیک بینایی سنجی


مجوزهای پیش‌نیاز


اخذ مجوز درمانگاه بینایی سنجی

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز  و دریافت پروانه مطلب بینایی سنجینمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

مدت اعتبار پروانه بهره برداری کلینیک بینایی سنجی

 ماه


فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزهزینه تمدید پروانه بهره برداری کلینیک بینایی سنجیفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح پروانه بهره برداری کلینیک بینایی سنجیفرآیند ابطال مجوز


اخذ مجوز درمانگاه بینایی سنجی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید