تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه بهره ‏برداری واحد تولید بستر کشت قارچ خوراکی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه بهره ‏برداری واحد تولید بستر کشت قارچ خوراکی

پروانه بهره ‏برداری واحد تولید بستر کشت قارچ خوراکی

پروانه بهره ‏برداری واحد تولید بستر کشت قارچ خوراکی

مرجع صدور مجوز


مشخصات پروانه بهره ‏برداری واحد تولید بستر کشت قارچ خوراکی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستور العمل اجرایی و ضوابط فنی صدور پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید بستر کشت قارچ خوراکی109391394 / 06 / 10ماده 4

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر گواهی پایان کار10020
جواز تاسیس10252
معرفی فرد واجد شرایط برای احراز سمت مسئولیت فنی10336
مدارک شرکت شامل کپی اساسنامه و آگهي ثبت شركت یا تغییرات10951
ارائه درخواست کتبی11224
مدارک هویتی متقاضیان11304
1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن11680
تصویر آخرین مدرک تحصیلی12773


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستور العمل اجرایی و ضوابط فنی صدور پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید بستر کشت قارچ خوراکی109391394 / 06 /10صفحه 3

هزینه صدور مجوز واحد تولید بستر کشت قارچ خوراکی

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستور العمل اجرایی و ضوابط فنی صدور پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید بستر کشت قارچ خوراکی109391394 / 06 /10ماده 4

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستور العمل اجرایی و ضوابط فنی صدور پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید بستر کشت قارچ خوراکی109391394 /06 / 10ماده 3

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید پروانه بهره ‏برداری واحد تولید بستر کشت قارچ خوراکی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده10365
تکمیل فرم درخواست10756

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه بهره ‏برداری واحد تولید بستر کشت قارچ خوراکی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی108991398 / 04/ 05ماده 21

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
گزارش نظارتی11189
آراء و احکام قطعی هياتهاي انتظامي و مراجع ذیصلاح قضائی11190
ارائه درخواست کتبی11224
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی108991398 /04 / 05ماده 21

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید