تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه تاسیس مجتمع بزرگ قالیبافی و فرش دستباف

خانه > اخذ مجوز  > پروانه تاسیس مجتمع بزرگ قالیبافی و فرش دستباف

پروانه تاسیس مجتمع بزرگ قالیبافی و فرش دستباف

پروانه تاسیس مجتمع بزرگ قالیبافی

پروانه تاسیس مجتمع بزرگ قالیبافی و فرش دستباف

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید پروانه تاسیس مجتمع بزرگ قالیبافی و فرش دستباف ( هزینه صدور مجوز مجتمع قالی باقی ، شرایط دریافت پروانه قالیبافی و فرش دستباف ، مدارک اخذ مجوز فرش دستباف و قالیبافی ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات پروانه تاسیس مجتمع بزرگ قالیبافی و فرش دستباف

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی5461380 /12 / 22تبصره و ماده 3 آیین نامه اجرایی

ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی – مصوبه هیات وزیران به شماره 78946/ت/39127 مورخ 1390/4/159431390 /04 / 15بند2 ماده2

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی11121314151617181385 /06 / 21تبصره و ماده 3

جدول2-4-2 گروه صنایع نساجی موضوع تصویب نامه شماره 78946/ت 39127ه مورخ 15/04/1390 هیات وزیران11121314151671390 /04 / 15ردیف2101

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تکمیل فرم درخواست پروانه100174
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده100381
فرم تعهد تکمیل شده123123
قرارداد پیمانکاری بین تولید کننده با بافنده قالی1112131415167

پ


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری مجتمع های بزرگ متمرکزقالیبافی و واحدهای تولیدی فرش دستباف(پیشنهادی)7681399 / 02 /20ماده6 بند5

هزینه صدور مجوز مجتمع قالی باقی

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری مجتمع های بزرگ متمرکزقالیبافی و واحدهای تولیدی فرش دستباف(پیشنهادی)7681399 / 02 /20بند6-7

هزینه صدور پروانه تاسیس مجتمع بزرگ قالیبافی و فرش دستبافنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید پروانه تاسیس مجتمع بزرگ قالیبافی و فرش دستباف

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده100381
اصل پروانه بهره برداری10111373709
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری مجتمع های بزرگ متمرکزقالیبافی و واحدهای تولیدی فرش دستباف(پیشنهادی)7681399 / 02 /20ماده 6 بند9

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری مجتمع های بزرگ متمرکزقالیبافی و واحدهای تولیدی فرش دستباف(پیشنهادی)7681399 / 02 /20ماده 6-9

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح پروانه تاسیس مجتمع بزرگ قالیبافی و فرش دستباف

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
در موارد تغییر نوع بهره برداری (شاخص پروانه) و یا ظرفیت تولید مدارک به مشابه صدور پروانه می باشد1009111
تصویر سند صلح نقل و انتقال سهم الشرکه100009
اصل پروانه بهره برداری10111373709
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری مجتمع های بزرگ متمرکزقالیبافی و واحدهای تولیدی فرش دستباف(پیشنهادی)7681399 / 02 /20ماده6 بند8

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه تاسیس مجتمع بزرگ قالیبافی و فرش دستباف

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری مجتمع های بزرگ متمرکزقالیبافی و واحدهای تولیدی فرش دستباف(پیشنهادی)7681399 / 02 /20ماده6 بند 11

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
اخذ گزارش و محرز شدن تخلف دارنده مجوز00034
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری مجتمع های بزرگ متمرکزقالیبافی و واحدهای تولیدی فرش دستباف(پیشنهادی)7681399 / 02 /20ماده6-11

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید