تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی افتا

خانه > اخذ مجوز  > پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی افتا

پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی افتا

پروانه فعالیت خدمات فنی افتا

مرجع صدور پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی افتا


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران5601385 /10 / 15ماده 231

سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اعلاعات کشور (سند افتا)2491386 /07 / 01اقدام دوم

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز و پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی افتا


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر گواهی آموزشی10029
تصویر اظهارنامه مالیاتی10033
تابعیت ایرانی100204
لیست بیمه کارکنان100333
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه سامانه خدمات افتا10651395 /02 / 01بندهای 4،5،6،8

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد
مدارک اخذ مجوز فعالیت خدمات فنی افتا

استعلام‌های بین دستگاهی پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی افتا


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اعلاعات کشور (سند افتا)2491386 /07 / 01اقدام دوم

عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)10871395 / 11 /26بند ب

مدت اعتبار پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی افتا

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اعلاعات کشور (سند افتا)2491386 /07 / 01اقدام دوم

آیین نامه سامانه خدمات افتا10651395 /02 / 01بند2.9

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط دریافت پروانه افتا و مدارک لازم برای تمدید پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی افتا


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر گواهی آموزشی10029
تصویر اظهارنامه مالیاتی10033
تابعیت ایرانی100204
لیست بیمه کارکنان100333
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه سامانه خدمات افتا10651395 /02 / 016.10،5.10،4.10،3.10

ضوابط خاص تمدید پروانه فعالیت خدمات فنی افتا


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اعلاعات کشور (سند افتا)2491386 /07 / 01اقدام دوم

عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)10871395 / 11 /26بند ب

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی افتاضوابط خاص اصلاح پروانه فعالیت خدمات فنی افتا


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی افتا

شرایط قابلیت ابطال پروانه فعالیت خدمات فنی افتا


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه سامانه خدمات افتا10651395 /02 / 01یند 1.10 و 2.10

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید