تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه فعالیت زنجیره های تولید کشاورزی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه فعالیت زنجیره های تولید کشاورزی

پروانه فعالیت زنجیره های تولید کشاورزی

پروانه فعالیت زنجیره های تولید کشاورزی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی102201389 /04 / 23بند ج ماده 2

دستورالعمل تولید یکپارچه شیر و گوشت قرمز110111394 /08 / 06ماده 5

قانون نظام جامع دامپروری کشور110801388 /05 / 26ماده 15

فرآیند صدور پروانه فعالیت زنجیره های تولید کشاورزی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
درخواست متقاضی10030
ارائه پروانه معتبر بهره برداری واحدهای مالکیتی و مشارکتی تحت پوشش11505
مستندات مربوط به مالکیت واحدهای مالکیتی11506
اسناد قراردادهای رسمی مشارکتی و اجاره ای مرتبط با حلقه های زنجیره11507
تاییدیه از معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان11510
تصویر آگهی ثبت شرکت11538
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تولید یکپارچه شیر و گوشت قرمز110111394 /08 / 06بند 6-8

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال10079سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0satam.aro.gov.ir
تایید ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در مرجع ثبتی10158سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری0www.sherkat.ssaa.ir
آدرس پستی10179شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست3www.post.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تولید یکپارچه شیر و گوشت قرمز110111394 /08 / 06بند 6-8

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تولید یکپارچه شیر و گوشت قرمز110111394 /08 / 06بند 6-6

ضوابط خاص صدور مجوز


مدارک اخذ مجوز فعالیت زنجیره های کشاورزی

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون برنامه ششم توسعه کشور110811395 /12 / 25ماده 27

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تولید یکپارچه شیر و گوشت قرمز110111394 / 08 / 06صفحه 14

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور پروانه فعالیت زنجیره32700000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی102201389 /04 / 23تبصره 3 ماده 2

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی109751397 /06 / 23صفحه 148

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید پروانه فعالیت زنجیره های تولید کشاورزی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی102201389 /04 / 23بند ج ماده 2

قانون نظام جامع دامپروری كشور102361388 /05 / 07ماده 15

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی104711395 /12 / 25ماده 27

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تمدید پروانه فعالیت زنجیره32700000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی102201389 /04 / 23تبصره 3 ماده 2

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی109751397 /06 / 23صفحه 148

فرآیند اصلاح پروانه فعالیت زنجیره های تولید کشاورزی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه فعالیت زنجیره های تولید کشاورزی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید