تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه تاسیس نظام صنفی کشاورزی استان

خانه > اخذ مجوز  > پروانه تاسیس نظام صنفی کشاورزی استان

پروانه تاسیس نظام صنفی کشاورزی استان

پروانه تاسیس نظام صنفی کشاورزی استان

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ماده 8 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی100381386 /12 / 26ماده 8

ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تشکیل نظام صنفی کشاورزی استانها100401390 /02 / 28ابلاغیه

ماده 13 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی100411386 /12 / 16ماده 13

مواد 1تا5 اساسنامه نظام صنفی استان100421389 /10 / 12مواد 1و 2

ماده 6 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی100451387 /12 / 26ماده 6

فرآیند صدور پروانه تاسیس نظام صنفی کشاورزی استان
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
معرفی نامه10068
لیست حاضران در جلسه مجمع عمومی موسس100293
صورت جلسه مجمع عمومی نظام استان110040
تاییدیه جهاد کشاورزی شهرستان/ استان110042


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ماده 8 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی100381386 /12 / 26ماده 8

ماده 13 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی100411386 /12 / 16ماده 13

ماده 6 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی100451387 /12 / 26ماده 6

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ماده 6 آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی100451387 /12 / 26ماده 6

مواد1تا5 دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی موسس نظام استان100601389 /10 / 12مواد 1 تا 5

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ماده 14تا 16 دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی موسس نظام استان100461389 /10 / 12مواد 14 تا 16

شرایط دریافت پروانه نظام صنفی کشاورزی  استان

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ماده 14تا 16 دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی موسس نظام استان100461389 /10 / 12مواد 14 تا 16

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مواد 1تا5 اساسنامه نظام صنفی استان100421389 /10 / 12ماده 4

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید پروانه تاسیس نظام صنفی کشاورزی استان

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح پروانه تاسیس نظام صنفی کشاورزی استان

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه تاسیس نظام صنفی کشاورزی استان

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ماده 18 اساسنامه نظام صنفی استان100441389 /10 / 12ماده 18

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
صورت جلسه مجمع عمومی نظام استان110040
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ماده 18 اساسنامه نظام صنفی استان100441389 /10 / 12ماده 18

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید