تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه فعالیت شرکت خدمات مشاوره دامپزشكی

خانه > دسته‌بندی نشده  > پروانه فعالیت شرکت خدمات مشاوره دامپزشكی

پروانه فعالیت شرکت خدمات مشاوره دامپزشكی

پروانه فعالیت شرکت خدمات مشاوره دامپزشكی

پروانه فعالیت شرکت خدمات مشاوره دامپزشكی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید پروانه فعالیت شرکت خدمات مشاوره دامپزشكی (هزینه صدور مجوز ثبت شرکت مشاوره دامپزشکی ، شرایط دریافت پروانه تاسیس شرکت مشاوره دامپزشکی ، مدارک اخذ مجوز موسسه خدمات مشاوره دامپزشكی ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون سازمان دامپزشکی کشور100931350 /03 / 24ماده 3

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی102201389 / 04 / 23ت 4 ماده 2، ت5 ماده6

فرآیند صدور پروانه فعالیت شرکت خدمات مشاوره دامپزشكی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد)11165
گواهی کسب امتیاز آموزشی (و حسب مورد سابقه كار) لازم در زمینه تخصصی مربوط11397
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر11399
دانشنامه (معتبر) دکترای عمومی دامپزشکی11400
کارت معتبر عضویت نظام دامپزشکی ج.ا.ا.11402
برگه خود اظهاری مبنی بر نداشتن سوء سابقه اموٍر صنفی و حرفه ای11437
برگه خود اظهاری عدم اشتغال دولتی و یا نداشتن پروانه يا مجوز اشتغال11445
فایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی102201389 / 04/ 23ماده 2

شرایط دریافت پروانه تاسیس شرکت مشاوره دامپزشکی

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون سازمان دامپزشکی کشور100931350 /03 / 24ماده 14

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت109431393 / 01 /28فصل دوم

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید پروانه فعالیت شرکت خدمات مشاوره دامپزشكی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
یک یا چند مدرک مربوط به صدور پروانه، برحسب نوع اصلاح در پروانه11395

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون سازمان دامپزشکی کشور100931350/03/24ماده 14

فرآیند ابطال پروانه فعالیت شرکت خدمات مشاوره دامپزشكی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی102201389 / 04 /23ت 4 ماده 2، ت5 ماده6

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
رای تعلیق و یا ابطال مجوز/پروانه/ گواهی مربوط از سوی مرجع قضائی ذیصلاح11193
فرم تکمیل شده درخواست ابطال پروانه11194

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید