تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهینامه گردشگری حرفه ای سلامت

خانه > اخذ مجوز  > گواهینامه گردشگری حرفه ای سلامت

گواهینامه گردشگری حرفه ای سلامت

گواهینامه گردشگری حرفه ای سلامت

مرجع صدور مجوز


مشخصات گواهینامه گردشگری حرفه ای سلامت

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی3371380 /03 / 27ماده 30

قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي 1370/07/07 و اصلاحات بعدي3561370 /07 / 07ماده 7

توافق نامه همکاری مشترک بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پژشکی در زمینه گردشگری پزشکی19001398 / 01/ 01بند 3 قسمت ب

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه صدور گواهی حرفه ای گردشگری سلامت18991393 /11 / 15ماده 3

استعلام‌های بین دستگاهی گواهینامه گردشگری حرفه ای سلامت


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه صدور گواهی حرفه ای گردشگری سلامت18991393 /11 / 15ماده 3

شرایط دریافت پروانه گردشگری سلامت

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی3371380 /03 / 27ماده 28

شیوه نامه صدور گواهی حرفه ای گردشگری سلامت18991393 / 11 /15ماده 5

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید گواهینامه گردشگری حرفه ای سلامت

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه صدور گواهینامه حرفه ای گردشگری سلامت18991393 /11 / 15ماده 5

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه صدور گواهی حرفه ای گردشگری سلامت18991393 /11 / 15بند 3

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی3371380 / 03 /27ماده 28

مدت اعتبار مجوز

 ماه


مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهینامه گردشگری حرفه ای سلامت

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهینامه گردشگری حرفه ای سلامت

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه صدور گواهینامه حرفه ای گردشگری سلامت18991393 /11 / 15      ماده 5

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید