تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی آزمون کارگزاری و ارزیابی خسارت

خانه > اخذ مجوز  > گواهی آزمون کارگزاری و ارزیابی خسارت

گواهی آزمون کارگزاری و ارزیابی خسارت

گواهی آزمون کارگزاری و ارزیابی خسارت

گواهی آزمون کارگزاری و ارزیابی خسارت

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای گواهی آزمون کارگزاری و ارزیابی خسارت( آزمون کارگزاری بورس و اوراق بهادار و گمرک و کارگاه  و بیمه تامین اجتماعی و بیمه مرکزی ، آزمون ارزیابی خسارت سال 99 ، آزمون ارزیابی خسارت درمان ، آزمون ارزیابی خسارت درمان بیمه مرکزی ، آزمون ارزیابی خسارت درمان ، گواهی قبولی در آزمون نمایندگی، کارگزاری و ارزیابی خسارت ) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز گواهی آزمون کارگزاری و ارزیابی خسارت


مشخصات گواهی آزمون کارگزاری بورس

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه3011392/09/26بند 9 ماده 3

آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه3051394/12/17بند 9 ماده 3

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391/06/06بند ح ماده5

آیین نامه شماره 91 مصوب شورای عالی بیمه15201394/11/26بند 5 ماده 3

فرآیند صدور مجوز گواهی آزمون کارگزاری و ارزیابی خسارت
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن55000253-7
فایلی وجود ندارد


<