تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی آزمون کارگزاری و ارزیابی خسارت

خانه > اخذ مجوز  > گواهی آزمون کارگزاری و ارزیابی خسارت

گواهی آزمون کارگزاری و ارزیابی خسارت

گواهی آزمون کارگزاری و ارزیابی خسارت

گواهی آزمون کارگزاری و ارزیابی خسارت

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای گواهی آزمون کارگزاری و ارزیابی خسارت( آزمون کارگزاری بورس و اوراق بهادار و گمرک و کارگاه  و بیمه تامین اجتماعی و بیمه مرکزی ، آزمون ارزیابی خسارت سال 99 ، آزمون ارزیابی خسارت درمان ، آزمون ارزیابی خسارت درمان بیمه مرکزی ، آزمون ارزیابی خسارت درمان ، گواهی قبولی در آزمون نمایندگی، کارگزاری و ارزیابی خسارت ) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز گواهی آزمون کارگزاری و ارزیابی خسارت


مشخصات گواهی آزمون کارگزاری بورس

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه3011392/09/26بند 9 ماده 3

آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه3051394/12/17بند 9 ماده 3

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391/06/06بند ح ماده5

آیین نامه شماره 91 مصوب شورای عالی بیمه15201394/11/26بند 5 ماده 3

فرآیند صدور مجوز گواهی آزمون کارگزاری و ارزیابی خسارت
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن55000253-7
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه3011392/09/26بند 9 ماده 3

آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه3051394/12/17بند 9 ماده 3

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391/06/06بند ح ماده 5

آیین نامه شماره 91 مصوب شورای عالی بیمه15201394/11/26بند 5 ماده 3

استعلام‌های بین دستگاهی


آزمون کارگزاری بورس و اوراق بهادار

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور گواهی آزمون کارگزاری و ارزیابی خسارت

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی12331395/11/26بند 11 عناوین

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه هیئت عامل بیمه مرکزی ج.ا.ایران مورخ 1395/11/10.15191395/11/10بخش (ب) بند 1

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید گواهی آزمون کارگزاری و ارزیابی خسارت


مدت زمان تمدید گواهی آزمون کارگزاری و ارزیابی خسارت

 روزمدت اعتبار مجوز آزمون کارگزاری بیمه مرکزی

آزمون کارگزاری تامین اجتماعی ماه


هزینه تمدید مجوز آزمون کارگزاری تامین اجتماعی


 آزمون کارگزاری گمرک


فرآیند اصلاح مجوز آزمون کارگزاری بیمه تامین اجتماعی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز آزمون ارزیابی خسارتضوابط خاص اصلاح مجوز آزمون کارگزاری تامین اجتماعی


آزمون ارزیابی خسارت سال 99

مدت زمان اصلاح گواهی آزمون کارگزاری و ارزیابی خسارت

 آزمون کارگزاری بیمه مرکزی روز آزمون ارزیابی خسارت درمان بیمه مرکزی

مدت اعتبار مجوز آزمون ارزیابی خسارت سال 99

 ماه


هزینه اصلاح مجوز آزمون کارگزاری تامین اجتماعیفرآیند ابطال مجوز گواهی آزمون کارگزاری و ارزیابی خسارت

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز آزمون کارگزاری بیمه مرکزی


 آزمون ارزیابی خسارت


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید