تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی بهداشت گیاهی برای صادرات محموله‏ های کشاورزی

خانه > اخذ مجوز  > گواهی بهداشت گیاهی برای صادرات محموله‏ های کشاورزی

گواهی بهداشت گیاهی برای صادرات محموله‏ های کشاورزی

گواهی بهداشت گیاهی صادرات

مرجع صدور مجوز


مشخصات

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات2741385/01/20ماده 18

قانون عهدنامه بین المللی حفظ نباتات12251389/10/25ماده 5

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور


عنوان مدرککد مدرک
کارت بازرگانی100228
مجوز صادرات11241
اظهارنامه صادراتی12522
برگه آزمایش کلینیک گیاهپزشکی10005017

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات2741385 /01 / 20ماده 18

رعایت اصول و ضوابط قرنطینه ای برای محموله های گیاهی صادراتی8541397 /09 / 06بندهای 1 و 2

رعایت ضوابط قرنطینه ای در صادرات محموله های گیاهی1763/7301394 /02 / 05بندهای 1، 3 و 5

اخذ مجوز از ارگانهای ذیربط16054/7301398 /05 / 15بند 1

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
لیست اقلام گیاهی ممنوعه صادراتی8521398 /06 / 24جدول پیوست

اخذ مجوز از ارگانهای ذیربط16054/7301398 /05 / 15بند 1

ضوابط خاص صدور


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
رعایت اصول و ضوابط قرنطینه ای برای محموله های گیاهی صادراتی8541397 /09 / 06بند 2

اعلام شرایط قرنطینه ای واردات کشور مقصد توسط صادرکننده23971/7301398 /08 / 04متن بخشنامه

رعایت ضوابط قرنطینه ای در صادرات محموله های گیاهی1763/7301394 /02 / 05بندهای 4 و 5

صدور مجوز بهداشت محموله های کشاورزی

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه واگذاری امور قرنطینه ای8561398 /04 / 16پیوست 5

مدت اعتبار

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
موافقت نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین ایران و عراق8571398 /06 / 24ماده 5 بند 3

موافقت نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین ایران و هندوستان8581398 /06 / 24ماده 5 بند 3

هزینه صدور مجوز بهداشت محموله های کشاورزینمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار

 ماه


هزینه تمدید مجوز و  صدور مجوز بهداشت محموله های کشاورزیفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
ارائه تعهدنامه محضری654321
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
رعایت اصول و ضوابط قرنطینه ای برای محموله های گیاهی صادراتی8541397 /09 / 06بند6

استاندارد بین المللی حفظ نباتات13681398 /06 / 24ماده 3-2

ضوابط خاص اصلاح


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
رعایت اصول و ضوابط قرنطینه ای برای محموله های گیاهی صادراتی8541397 /09 / 06بند6

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
رعایت اصول و ضوابط قرنطینه ای برای محموله های گیاهی صادراتی8541397/09/06بند6

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
استاندارد بین المللی حفظ نباتات13681398 /06 / 24ماده 2-2

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
اصل گواهی بهداشت گیاهی صادره114256
ارائه تعهدنامه محضری654321
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
استاندارد بین المللی حفظ نباتات13681398 /06 / 24بند 2-2

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید