تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی بهداشتی صادرات دام ، فراورده و خوراک دام

خانه > اخذ مجوز  > گواهی بهداشتی صادرات دام ، فراورده و خوراک دام

گواهی بهداشتی صادرات دام ، فراورده و خوراک دام

گواهی بهداشتی صادرات دام

گواهی بهداشتی صادرات دام ، فراورده و خوراک دام

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید گواهی بهداشتی صادرات دام ، فراورده و خوراک دام ( هزینه صدور مجوز بهداشت صادرات دام ، مدارک اخذ مجوز بهداشت فرآورده و خوراک دام ، شرایط دریافت پروانه بهداشت صادرات ) را کاملا شرح می دهیم

مرجع صدور مجوز


مشخصات گواهی بهداشتی صادرات دام ، فراورده و خوراک دام

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350 /03 / 24ماده 7

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391 /09 / 19مواد 6، 7 و 8

فرآیند صدور گواهی بهداشتی صادرات دام ، فراورده و خوراک دام
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد)1009101
کد صادراتی برای واحد/های تولیدکننده منبع اقلام صادراتیcode1009
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391 /09 / 19مواد 8 و 14

استعلام‌های بین دستگاهی گواهی بهداشتی صادرات دام ، فراورده و خوراک دام


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 10

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391 /09 / 19مواد 3، 8 و 14

صدور مجوز بهداشت صادرات دام

ضوابط خاص صدور گواهی بهداشتی صادرات دام ، فراورده و خوراک دام


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391 /09 / 19مواد 8 و 14

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391 /09 / 19مواد 8 و 14

مدت اعتبار گواهی بهداشتی صادرات دام ، فراورده و خوراک دام

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391 /09 / 19مواد 8 و 14

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350 / 03 /24ماده 14

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393 /01 / 28فصل پنچم بندج

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید گواهی بهداشتی صادرات دام ، فراورده و خوراک دام

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز و صدور مجوز بهداشت صادرات دامفرآیند اصلاح گواهی بهداشتی صادرات دام ، فراورده و خوراک دام

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اصل پروانه/ مجوز/ گواهی صادر شده112323
درخواست کتبی دارنده پروانه/ مجوز/ گواهی مبنی بر ابطال پروانه1009100
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391 / 09 /19مواد 8 و 14

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391 /09 / 19مواد 8 و 14

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391 /09 / 19مواد 8 و 14

مدت اعتبار گواهی بهداشتی صادرات دام ، فراورده و خوراک دام

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391 /09 / 19ماده 8

شرایط و مدارک لازم برای لغو گواهی بهداشتی صادرات دام ، فراورده و خوراک دام


عنوان مدرککد مدرک
رای تعلیق و یا ابطال مجوز/پروانه/ گواهی مربوط از سوی مرجع قضائی ذیصلاح1009112
تعلیق و یا ابطال پروانه بهره برداری مربوطٍ1009107
تعلیق و یا ابطال گواهی ثبت مربوط1009107
درخواست کتبی دارنده پروانه/ مجوز/ گواهی مبنی بر ابطال پروانه1009100
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی13001391 /09 / 19مواد 8 و 14

برچسب ها:

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید