تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

نحوه ثبت نام متقاضیان در مشاغل خانگی

خانه > اخذ مجوز  > نحوه ثبت نام متقاضیان در مشاغل خانگی

نحوه ثبت نام متقاضیان در مشاغل خانگی

نحوه ثبت نام متقاضیان مشاغل خانگی

نحوه ثبت نام متقاضیان در مشاغل خانگی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد : نحوه ثبت نام متقاضیان در مشاغل خانگی ، نحوه ثبت نام متقاضیان و بررسی طرح ها در دستگاه اجرائی برای کسب و کار خانگی

نحوه ثبت نام متقاضیان و بررسی طرح ها در دستگاه اجرائی برای کسب و کار خانگی

– کلیه متقاضیان مشاغل خانگی باید از طریق سامانه مشاغل خانگی نسبت به تکمیل فرم پرسشنامه متناسب با شرایط خود اقدام نمایند و در صورت داشتن شرایط لازم ، از سیستم کد رهگیري دریافت خواهند نمود.

کد رهگیري اشخاص مستقل و پشتیبان ابتدا در بانک اطلاعاتی سیستم ذخیره و سپس متناسب با نوع رشته به دستگاه اجرایی مربوطه ارسال می گردد. در صورت انتخاب گزینه فعالیت به شکل تعاونی ، به سامانه وزارت تعاون متصل خواهند شد.

– متقاضیان مستقل داراي کد رهگیري ، مشخصات طرح و فعالیت مورد نظر خودرادر قالب فرم های موجود در سیستم به دستگاه اجرایی مربوطه ارائه می نمایند.طرح هاي پیشنهادی متقاضیان مستقل در مهلت زمانی مشخص ، توسط دستگاه اجرایی ذیربط بررسی و در صورت تائید دستگاه اجرایی ذیربط ، مجوز مربوطه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و واحدهاي تابعه صادر خواهد شد. سپس در صورت نیاز به وام، طرح مورد نظر به بانک ارسال خواهد شد.

بررسی دستگاه اجرائی در کسب خانگی

نحوه ثبت نام متقاضیان در مشاغل خانگی

– افرادي که متقاضی انجام فعالیت تحت پوشش پشتیبان می باشند نسبت به تکمیل فرم پرسشنامه اقدام و در صورت برخورداري از مهارت ، از سیستم کد رهگیري دریافت می نمایند. کد این گروه از افراد در بانک اطلاعاتی ذخیره و در زمان لازم توسط دستگاه اجرائی به پشتیبان معرفی خواهند شد.

– متقاضیان پشتیبان داراي کد رهگیري ، مشخصات طرح و فعالیت مورد نظر خودرادر قالب فرم های موجود در سیستم به دستگاه اجرایی مربوطه ارائه می نمایند( طرح توسعه مشاغل خانگی ) .

دستگاه اجرایی اهلیت فردي ، فنی و … متقاضی پشتیبان را بررسی و در صورت تائید دستگاه اجرایی ذیربط ، مجوز مربوطه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و واحدهای تابعه صادر خواهد شد.

سپس دستگاه اجرایی با استفاده از بانک اطلاعاتی سیستم ، افراد متقاضی تحت پوشش را به پشتیبان معرفی خواهدنمود.

در صورت پذیرش افراد فوق توسط پشتیبان ، طرح تایید و به بانک ارسال می گردد .

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید