تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی نامه مهارت معرفی شدگان صنوف

خانه > اخذ مجوز  > گواهی نامه مهارت معرفی شدگان صنوف

گواهی نامه مهارت معرفی شدگان صنوف

گواهی نامه مهارت معرفی شدگان صنوف

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون نظام صنفی121971392 / 12/ 06مواد 6 و 13

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
معرفی نامه10068
اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی12801
فایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


مدارک اخذ گواهی مهارت معرفی شدگان صنف

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نامه صدور گواهی نامه مهارت حداکثر 15 روز122301400 / 03/ 11خط یکی مانده به آخر دستورالعمل

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مدت اعتبار 5 ساله گواهی نامه های مهارت فنی و حرفه ای120591399/10/15انتهای پارگراف دوم

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تعرفه درآمدی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور122201400/02/29جدول شماره 16

قانون بودجه 1400 – تعرفه های درآمدی جدول شماره 16122211400/02/29جدول شماره 16

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تایید اطلاعات متقاضیان آزمون های مهارتی در پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور110751395 /06 / 07همه بندها

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تعرفه درآمدی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور122201400/02/29جدول شماره 16

قانون بودجه 1400 – تعرفه های درآمدی جدول شماره 16122211400/02/29جدول شماره 16

فرآیند اصلاح مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهی نامه مهارت معرفی شدگان صنوف


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود نداردبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید